Udvalget for Børn og Skole

Se dagsordener og referater

Medlemmer

Opgaver

Udvalget skal varetage den samlede indsats på dagtilbuds- og skoleområdet med det sigte, at det enkelte barn trives, udvikler sig og tilegner sig kundskaber og færdigheder, som kan forberede dem til videre uddannelse og give dem lyst til at lære mere. Udvalgets opgaver er således følgende: 

Skoler:

  • folkeskolens 0.-10. klasse, friskoler og efterskoler
  • heldagsundervisning, ungdomsklasse og modtageklasse
  • specialundervisning og -skoler
  • SFO 1 og SFO 2
  • Pædagogisk psykologisk rådgivning


Almene dagtilbud:

  • dagtilbud til børn i førskolealderen

Ansvarlig direktør for området

Den ansvarlige direktør er Lene Magnussen.

Senest opdateret 07-11-2023