Udvalget for Klima, Miljø og Natur

Se dagsordener og referater

Medlemmer

Opgaver

Udvalget skal varetage den samlede indsats i forhold til klima, miljø og natur, så indsatsen er sammenhængende og helhedsorienteret. Udvalgets opgaver er således følgende: 

 • klimaplanlægning og varmeplanlægning
 • naturbeskyttelse og -forvaltning
 • biodiversitet
 • skove
 • grønne arealer herunder parker, kolonihaver og fortidsminder
 • vandindvinding og grundvandsbeskyttelse
 • vedligeholdelse af vandløb
 • forurenende virksomheder
 • jordflytning og -forurening
 • forurening generelt
 • håndtering af affald
 • husdyrbrug
 • bekæmpelse af rotter og andre skadedyr
 • beredskabsopgaver, der ikke er henlagt til umiddelbar forvaltning i beredskabskommissionen.

Udvalget indstiller taksterne på affaldsområdet gennem Økonomiudvalget til Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Ansvarlig direktør for området

Den ansvarlige direktør er Erik Kjærgaard Andersen.

Åbent kontor

Udvalget for Klima, Natur og Miljø inviterer til åbent kontor. Her kan du komme og drøfte gode idéer, noget du undrer dig over, måske noget vi kan gøre bedre eller anderledes. Til åbent kontor vil udvalgsformand Karen Thestrup Clausen og andre udvalgsmedlemmer være til stede og klar til dialog.

Se datoer for åbent kontor.

Senest opdateret 07-11-2023