Udvalget for Kultur og Fritid

Se dagsordener og referater

Medlemmer

Opgaver

Udvalget varetager den samlede indsats på kultur- og fritidsområdet, så indsatsen er sammenhængende og helhedsorienteret. Udvalget skal endvidere varetage den samlede indsats for at fremme og udvikle turismen. Udvalgets opgaver er følgende: 

Kultur og fritid, som omfatter:

 • frivillighedsområdet bortset fra frivillighedsmidler efter serviceloven
 • folkebiblioteker
 • folkeoplysning
 • fritidsaktiviteter og -faciliteter
 • museer
 • musikarrangementer og -skole
 • teater
 • kunst
 • andre kulturelle opgaver som events mv.
 • kultur- og forsamlingshuse
 • havnearealer og -drift – herunder lystbådehavne, skibsafgifter og pladsleje
 • klub- og fritidstilbud – herunder Cirkus Kæphøj
 • ungdomsskolevirksomhed
 • SSP og gadeteams

Turisme, som omfatter: 

 • koordinering af indsatser, der fremmer turismen
 • kontakten til og samarbejdet med andre om forhold af betydning for turismen

Ansvarlig direktør for området

Den ansvarlige direktør er Erik Kjærgaard Andersen.

Senest opdateret 07-11-2023