Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling

Se dagsordener og referater

Medlemmer

Opgaver

Udvalget skal varetage den samlede indsats i forhold til lokalplanlægning, infrastruktur, trafikplanlægning, boligstrategi og lokal udvikling, så indsatsen er sammenhængende og helhedsorienteret. Udvalgets opgaver er følgende:

 • lokalplan-, byg- og landzonebestemmelser. Dog hører prioritering af lokalplaner til under Økonomiudvalget
 • byfornyelse
 • udmøntning af boligstrategi
 • almenboligområdet
 • anlæg, drift og vedligeholdelse af veje, stier og fortove herunder parkeringskontrol
 • vejbelysning og trafiksikkerhed
 • vintertjeneste
 • mobilitetsplan og anden trafikplanlægning
 • kollektiv trafik – herunder busdrift, handicapbefordring og Orø-færgen
 • drift og vedligeholdelse af kommunale bygninger med tilhørende udenomsarealer, herunder energioptimering
 • administration – herunder huslejeopkrævning – af de kommunale beboelsesejendomme og andre faste ejendomme med undtagelse af ældre- og plejeboliger.

Ansvarlig direktør for området

Den ansvarlige direktør er Erik Kjærgaard Andersen.

Senest opdateret 07-11-2023