Handicapvenligt afstemningssted

Vælgere med handicap eller nedsat førlighed har mulighed for at ændre afstemningssted

Alle afstemningssteder bestræber sig på at være tilgængelige for kørestolsbrugere og andre stærkt bevægelseshæmmede. Der er valgbokse beregnede til kørestolsbrugere på alle afstemningssteder.

Er du ikke i stand til at gå fra din egen bil og ind til afstemningsstedet på valgdagen, er det muligt at få stemmemodtagere ud til din bil.

I samråd med Handicaprådets Tilgængelighedsudvalg har vi indrettet handicapvalgboksene med et vandret bord i en passende højde med plads til en hjælper på begge sider. I alle handicapvalgbokse finder du både et tykt og et tyndt skriveredskab, CCTV, en  LED-lampe samt en lup med lys til brug for synshandicappede.

Ansøg om at stemme ved at andet afstemningssted

Handicapfaciliteterne på afstemningsstederne varierer en del, og det er derfor muligt at søge om at stemme på et andet afstemningssted, end det man er tilknyttet i forhold til valglisten. Man kan kun overføres til et andet afstemningssted i bopælskommunen. Ændringen i afstemningssted skal være begrundet med vælgerens handicap eller nedsatte førlighed.

I samråd med Handicaprådets Tilgængelighedsudvalg gør vi derfor opmærksom på, at Tølløse Hallen er svært tilgængelig for kørestolsbrugere, mens Elværket er vores mest handicapvenlige afstemningssted. På dette afstemningssted findes et hæve/sænkebord, CCTV og en LED-lampe i handicapvalgboksen.

Ansøgning om at afgive stemme på et andet afstemningssted i bopælskommunen kan ske fra søndag den 12. april til fredag den 31. maj kl. 12.00.

Hent ansøgningsskema til at stemme ved et andet afstemningssted

 

Ansøgningen sendes til valg@holb.dk.

 
 
Senest opdateret 11-04-2024