Indsamling på afstemningsstederne

Organisationer og foreninger kan søge om tilladelse til at foretage indsamling ved afstemningsstederne.

En tilladelse vil altid blive givet med en række betingelser, der skal overholdes af indsamlerne. Det skyldes, at valgloven forbyder valgagitation eller anden holdningsmæssig påvirkning af vælgeren i afstemningslokalerne eller andre steder i umiddelbar tilknytning hertil.

En tilladelse til indsamling vil derfor forudsætte, at:

  • Indsamlingen alene finder sted udenfor valgstedernes område,
  • Indsamlingen ikke forstyrrer valghandlingen, herunder besværliggør vælgernes færden til og fra valgstederne, og
  • Holbæk Kommune ikke påtager sig opgaver i forbindelse med indsamlingen.

Tilladelsen bliver givet af valgbestyrelsen inden valget.

Send ansøgning til valg@holb.dk senest fredag den 10. maj

 
 
Senest opdateret 11-04-2024