Andre Stemmemuligheder

Læs om stemmemulighederne for udlandsdanskere, herboende EU-borgere, tilflyttere fra udlandet og hjemløse.

Udlandsdanskere

Hvis du opholder dig fast i udlandet, har du mulighed for at ansøge om at blive optaget på valglisten i Holbæk Kommune. For at kunne stemme på valgdagen skal du være optaget på valglisten.

Læs mere om udlandsdanskeres valgret

EU-bosatte danskere

Er du dansk statsborger, bor du i et andet EU-land, og er du flydt 18 år senest den 9. juni 2024, kan du stemme til Europa-Parlamentsvalget i Danmark. For at stemme til Europa-Parlamentsvalget i Danmark skal du søge om at komme på valglisten.

Du regnes for at have fast bopæl i en af de øvrige medlemsstater i Den Europæiske Union (EU), hvis du i forbindelse med flytning til udlandet er frameldt Det Centrale Personregister (CPR) i Danmark og har taget ophold i et af de øvrige EU-lande på en måde, der ikke er rent midlertidig (ferie, gennemrejse og lignende).

For at kunne stemme til Europa-Parlamentsvalget i Danmark skal du først optages på en særlig valgliste i Københavns Kommune. For at blive optaget på denne valgliste skal du udfylde et ansøgningsskema, som du finder under denne tekst.

Ansøgning om optagelse på valgliste til EU-Parlamentsvalget

Hvis du flytter til Færøerne eller Grønland og i forbindelse hermed bliver registreret som udrejst i CPR eller med en adresse i Grønland, kan du kun optages på valglisten, hvis du tilhører en af de følgende persongrupper, der uanset opholdet i udlandet, på Færøerne eller i Grønland anses for at have bevaret fast bopæl i riget i valgmæssig henseende. Der er  særligt ansøgning skema. Det finder du her:

Ansøgningsskema  - Færøerne og Grønland 

Ansøgningen skal indgives til folkeregistret i Københavns Kommune enten ved personligt fremmøde eller ved at sende den pr. post eller e-post til:

  • Københavns Kommune Folkeregistret Nyropsgade 7 DK-1602 København V Danmark
  • Tlf.  +45 33 66 33 66 E-mail: folkeregister@kff.kk.dk

Hvis du sender ansøgningen med e-mail, bør du sende den som sikker post, da ansøgningen indeholder personfølsomme oplysninger (dit personnummer). På Københavns Kommunes hjemmeside www.kk.dk kan du finde vejledning om, hvordan du sender sikker post til kommunen.

Ansøgningen skal sendes til Københavns Kommunes Folkeregister senest den 24. maj 2024. Behandling af en ansøgning tager tid. Det anbefales, at du indsender ansøgningen så tidligt som muligt.

Du kan læse mere om valgret for danskere bosat i et andet EU-land på Økonomi- og Indenrigsministeriets valghjemmeside.

Herboende EU-borgere 

Er du statsborger i et af de andre EU-medlemsstater, men har fast bopæl i Danmark, kan din afgive din stemme til Europa-Parlamentsvalg i Danmark. Vælger du at stemme i Danmark, skal du være opmærksom på, at du ikke samtidig kan stemme til valget i dit hjemland (eller nogen anden medlemsstat). For at kunne stemme til valget skal du først optages på valglisten. Det skal du søge om i den kommune, hvor du bor.

Hvis du var optaget på valglisten i Danmark ved det seneste valg til Europa-Parlamentet i Danmark, er du automatisk optaget på valglisten til de efterfølgende Europa-Parlamentsvalg (medmindre du har anmodet om at blive slettet fra valglisten), og du behøver derfor ikke foretage dig noget, hvis du stadig gerne vil stemme i Danmark. 

Brev fra Indenrigs- og sundhedsministeriet til herboende EU-borgere: 

Brev på dansk til herboende EU-borgere

Brev på engelsk til herboende EU-borgere


Du kan læse mere om Europa-Parlamentsvalg på Økonomi- og Indenrigsministeriets valghjemmeside. 

Læs mere om herboende EU-borgeres valgret

Ansøgningsskema for herboende EU-borgere, der ønsker at komme på valglisten

Application form for inclusion in the electoral register by a citizen of one of the other Member States of the European Union, living in Denmark

Udenlandsdanskere, EU-bosatte danskere og herboende EU-borgere skal sende deres ansøgning om at komme på valglisten til:

Holbæk Kommune
Borger- og Ydelsesservice
Jernbanevej 6
4300 Holbæk

Hvis du bliver optaget på valglisten, skal du på valgdagen afgive din stemme på Holbæk By Skole, afd. Absalon, Vandtårnsvej 3, 4300 Holbæk.

Tilflyttere fra udlandet

Er du flyttet til Holbæk Kommune fra udlandet, Grønland eller Færøerne, har du mulighed for at stemme på valgdagen, hvis du senest syv dage før valgdagen har anmeldt flytning. Dette skal du gøre ved at møde personligt op i Borgerservice.

Hjemløse

Hvis du er registreret i folkeregistret som hjemløs, har du mulighed for at stemme på valgdagen ved at fremvise legitimation. Du har altså ikke brug for at medbringe valgkort. På valgdagen skal du afgive din stemme på Holbæk By Skole, afdeling Absalon, Vandtårnsvej 3, 4300 Holbæk.

 
 
Senest opdateret 07-11-2023