Her må valgplakaten gerne hænge

Valgplakater må hænges op på master til vejbelysningen og til brug for elforsyningen, og på offentlige veje også på vejtræer, hegn samt på en pæl el.lign. banket ned i jorden til dette formål.

Valgplakater skal ophænges forsvarligt, så de fx ikke kan rives løs af blæsten. Valgplakater skal ophænges på en sådan måde, at de ikke dækker for færdselstavler, vejvisningsskilte og lignende, giver dårlige oversigtsforhold eller i øvrigt udgør en fare for trafiksikkerheden.

Vær særligt opmærksom på, at plakaterne er sikrede og hænger 2,3 m over underlaget på steder, der færdes mange mennesker, fx i Ahlgade og Nygade i Holbæk by.

På kommune- og statsveje må valgplakater på vejarealet kun ophænges på følgende indretninger:

  • Gadebelysningsmaster
  • Hegn
  • Vejtræer
  • Genstande, der er fæstnet i jorden fx spyd, pind, strop mv. A-skilte/standere kræver tilladelse efter vejlovens § 80).

På private fællesveje i by og bymæssigt område må valgplakater kun ophænges på følgende indretninger:

  • Gadebelysningsmaster

Har du spørgsmål om valgplakater, er du velkommen til at kontakte Vej & Trafik på telefon 72 36 41 60 eller Vejogtrafik@holb.dk.

Find mere info hos Vejdirektoratet

 

Senest opdateret 11-04-2024