Aktuelle høringer og tilladelser

Her kan du se, hvilke aktuelle planforslag og politikker mv. der er i offentlig høring. Du kan også finde offentliggjorte tilladelser, hvor det er muligt at komme med bemærkninger i en periode efter at tilladelsen er givet.

Nedrivning - Ahlgade 19, 4300 Holbæk

Der er søgt om nedrivning af et baghus på Ahlgade 19, 4300 Holbæk, som er en bevaringsværdig bygning.

Forslag til lokalplan for Dagligvarebutik ved Tåstrup Møllevej, Holbæk sendes i høring

Holbæk Kommune har vedtaget forslag til lokalplan 2.81 Dagligvarebutik ved Tåstrup Møllevej i Holbæk. Planforslaget er i offentlig høring frem til den 7. august 2017.

Fordebat om planlægning vedrørende udvidelse af erhvervsområde ved Nordgårde i Svinninge

Holbæk Kommune igangsætter nu kommune- og lokalplanlægning for en udvidelse af det eksisterende erhvervsområde ved Nordgårde i Svinninge. Igangsættelsen sker på baggrund af en ansøgning om udvidelse af erhvervsanvendelsen på ejendommen Nordgårde 1A. Imødekommelse af ansøgningen forudsætter, at der udarbejdes et forslag til kommuneplantillæg nr. 44 og lokalplanforslag nr. 10.10

Nedrivning - Bøgebjergvej 11, 4300 Holbæk

Der er søgt om nedrivning af et fritidshus på Bøgebjergvej 11, 4300 Holbæk, som er en bevaringsværdig bygning.

Vejledning om brug af vejareal

Holbæk Kommune har lavet en ny vejledning om brugen af vejarealer og pladser som sendes i høring indtil den 7. juli 2017.

Offentliggørelse af Natura 2000-handleplaner 2016 – 2021 for Holbæk Kommune

Holbæk Kommune har den 9. maj 2017 vedtaget Natura 2000-handleplaner 2016 – 2021.

Fordebat: Forslag til Kommuneplantillæg nr. 40 og Lokalplanforslag nr. 7.10 Bofælleskab - Tuse Byvej

Holbæk Kommune igangsætter nu kommune- og lokalplanlægning for et bofællesskab ved Tuse Byvej. Igangsættelsen sker på baggrund af en ansøgning om at opføre et bofællesskab med ca. 40 boenheder i varierende størrelse og tilknyttet hobbylandbrug. Imødekommelse af ansøgningen forudsætter, at der udarbejdes et forslag til kommuneplantillæg nr. 40 og lokalplanforslag nr. 7.10.

Forslag til spildevandstillæg nr. 2 sendes i høring

Holbæk Byråd har den 19. april 2017 vedtaget Forslag til Spildevandstillæg nr 2, Sportsbyen, vedr. etablering af spildevandsledning fra Sportsbyen til offentlig kloak til udsendelse i høring i 8 uger.

Lokalplan for Uddannelses- og Læringscenter ved Markedspladsen i Holbæk vedtaget

Holbæk Byråd har den 19. april 2017 vedtaget kommuneplantillæg nr. 30 og lokalplan 1.50 Uddannelses- og Læringscenter ved Markedspladsen.

Lokalplan for boligområde ved Torpet i Holbæk vedtaget

Holbæk Kommune har den 20. december 2016 vedtaget lokalplan 2.76 Boligområde ved Torpet


Feedback

Sidst opdateret

08.02.2017

Ansvarlig redaktør

Pernille Adriane Olsen

Offentliggjorte tilladelser

Afgørelser og tilladelser, som ifølge lovgivningen skal offentliggøres:

  • vedtagne lokalplaner
  • landzoneafgørelser
  • miljøgodkendelser
  • nedlæggelse af vejarealer
  • husdyrgodkendelser
  • dispensationer
  • råstoftilladelser
  • udledningstilladelser
  • spildevandstillæg

 

Se offentliggjorte tilladelser

Få mail om nye høringer og tilladelser

Ønsker du at få mail, når der kommer en ny høring, eller der offenliggøres en ny tilladelse, så kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev.

 

Tilmeld dig nyhedsbrev