Spring til indhold

Aktuelle høringer og tilladelser

Her kan du se Holbæk Kommunes aktuelle høringer og afgørelser. Vær opmærksom på høringsfristerne, så du når at aflevere dine pointer, inden fristen udløber.

Offentliggjorte afgørelser og høringer, indkaldelser af ideer

På Planportalen finder du en oversigt over sager i offentlig høring samt afgørelser. Under en høringer har du mulighed for at give din mening til kende, og du kan indsende en klage over en afgørelse

Se offentliggjorte afgørelser og høringer på Planportalen vedrørende det tekniske område

Hvad er en høring?

Under "Aktuelle høringer" finder du to typer sager:

  • Sager, der ifølge lovgivningen skal sendes i offentlig høring, fx lokalplaner.
  • Sager, hvor det er vigtigt at høre så mange synspunkter som muligt, og hvor kommunen derfor selv vælger at sende en sag i høring - selv om loven ikke kræver det. 

Som borger i kommunen har du mulighed for at sige din mening i forskellige sager, der berører et lokalområde, en bestemt gruppe borgere eller måske hele kommunen.

Gå ind under den enkelte sag, for at afgive et høringssvar.

Hvad er en afgørelse?

På teknik- og miljøområdet træffer kommunen en lang række afgørelser, der vedrører miljø, natur, nye tiltag i landzoner, byggeri i byzoner mv. Du har mulighed for at klage over en afgørelse.

Andre aktuelle høringer og afgørelser.

Beskæftigelsesplan 2023 i høring

Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv har på møde den 5. oktober 2022 godkendt Beskæftigelsesplan 2023 til udsendelse i 14 dages høring.


Feedback

Sidst opdateret

22.11.2022

Ansvarlig redaktør

Mette Wallin