Spring til indhold

Aktuelle høringer og tilladelser

Her kan du se Holbæk Kommunes aktuelle høringer og afgørelser.

Se offentliggjorte afgørelser og høringer på det tekniske område

Aktuelle offentliggjorte høringer og planer fra andre fagområder, kan du se nedenfor:

Lokalplanen er et tillæg til lokalplanen for Holbæk Sportsby

Kommunalbestyrelsen har den 14. november 2019 sendt Forslag til Lokalplan 2.92 for Sportsbyen med tilhørende kommuneplantillæg nr. 20 i offentlig høring.

Kommuneplantillæg nr 7 Erhvervsområde ved Regstrup Syd vedtaget

Kommunalbestyrelsen har den 19. juni 2019 vedtaget kommuneplantillæg nr. 7 Erhvervsområde ved Regstrup Syd.

Offentliggørelse og partshøring af plan om nedklassificering af den offentlige vej Truelsdalvej

Kommunalbestyrelsen har på sit møde den 15. maj 2019 besluttet, at der skal igangsættes en proces for nedklassificering af Truelsdalvej til privat fællesvej.


Feedback

Sidst opdateret

30.10.2019

Ansvarlig redaktør

Marie Jørgensen

Få mail om nye høringer og tilladelser

Ønsker du at få mail, når der kommer en ny høring, eller der offentliggøres en ny tilladelse, så kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev.

 

Tilmeld dig nyhedsbrev