Spring til indhold

Aktuelle høringer og tilladelser

Her kan du se, hvilke aktuelle planforslag og politikker mv. der er i offentlig høring. Du kan også finde offentliggjorte tilladelser, hvor det er muligt at komme med bemærkninger i en periode efter at tilladelsen er givet.

Afgørelser og tilladelser inden for plan og miljøområdet, som ifølge lovgivningen skal offentliggøres, bliver annonceret på kommunens planportal:

  • vedtagne lokalplaner
  • landzoneafgørelser
  • miljøgodkendelser
  • nedlæggelse af vejarealer
  • husdyrgodkendelser
  • dispensationer
  • råstoftilladelser
  • udledningstilladelser
  • spildevandstillæg

Se offentliggjorte afgørelser og tilladelser på planportalen

Fordebat om bydelscenter ved Gl. Ringstedvej i Holbæk

Holbæk Kommune igangsætter nu kommune- og lokalplanlægning for udvidelse af dagligvarebutik ved Tåstrup Møllevej og etablering af bydelscenter. Igangsættelsen sker på baggrund af en ansøgning om at udvide eksisterende dagligvarebutik. Imødekommelse af ansøgningen forudsætter, at der udarbejdes nyt plangrundlag (forslag til kommuneplantillæg nr. 4 og lokalplanforslag nr. 2.87)

Forslag til Boligområde ved Holbæk Have i Holbæk sendes i høring

Kommunalbestyrelsen har den 16. maj 2018 vedtaget Forslag til Lokalplan 3.53 Boligområde ved Holbæk Have, etape 1 samt tilhørende Kommuneplantillæg nr. 43 til udsendelse i offentlig høring.

Forslag til Spildevandstillæg ved Oldvejen, Holbæk i høring

Kommunalbestyrelse har den 18. april 2018 vedtaget Forslag til Spildevandstillæg nr. 3, vedr. nye udstykninger ved Oldvejen, til udsendelse i høring.

Fordebat om boliger ved Kongstrup Møllekro i Vipperød

Holbæk Kommune igangsætter nu kommune- og lokalplanlægning for boliger ved Kongstrup Møllekro i det nordlige Vipperød. Det sker på baggrund af en ansøgning om at udvide Vipperød, ved at give mulighed for ombygning af det tidligere motel (anvendt som flygtningecenter) til boligformål.

Offentliggørelse af vedtægter for Vestsjællands Almene Boligselskab

Boligselskabet Vestsjællands Almene Boligselskab har ændret vedtægterne. Vedtægterne offentliggøres i 4 uger.

Offentliggørelse af Natura 2000-handleplaner 2016 – 2021 for Holbæk Kommune

Holbæk Kommune har den 9. maj 2017 vedtaget Natura 2000-handleplaner 2016 – 2021.


Feedback

Sidst opdateret

02.05.2018

Ansvarlig redaktør

Camilla O'Leary

Få mail om nye høringer og tilladelser

Ønsker du at få mail, når der kommer en ny høring, eller der offentliggøres en ny tilladelse, så kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev.

 

Tilmeld dig nyhedsbrev