Spring til indhold

Aktuelle høringer og tilladelser

Her kan du se, hvilke aktuelle planforslag og politikker med videre der er i offentlig høring. Du kan også finde offentliggjorte tilladelser, hvor det er muligt at komme med bemærkninger i en periode, efter at tilladelsen er givet.

Afgørelser og tilladelser inden for plan og miljøområdet, som ifølge lovgivningen skal offentliggøres, bliver annonceret på kommunens planportal:

  • vedtagne lokalplaner
  • landzoneafgørelser
  • miljøgodkendelser
  • nedlæggelse af vejarealer
  • husdyrgodkendelser
  • dispensationer
  • råstoftilladelser
  • udledningstilladelser
  • spildevandstillæg

Se offentliggjorte afgørelser og tilladelser på planportalen

Nedrivning - Udbyvej 46, 4300 Holbæk

Der er søgt om nedrivning af en ubenyttet længe på Udbyvej 46, 4300 Holbæk, som er en bevaringsværdig bygning.

Fordebat for at muliggøre udvidede anvendelsesmuligheder i Sportsbyen

Holbæk Kommunalbestyrelse har på mødet den 15. maj 2019 besluttet at igangsætte ny kommune- og lokalplanlægning for Sportsbyen.

Forslag for Boligområde ved Torpet II sendes i høring

Holbæk Kommune har den 29. maj 2019 sendt Forslag til Lokalplan 2.88 Boligområde ved Torpet II i offentlig høring.

Forslag for boliger i det Vestlige Hagested sendes i høring

Kommunalbestyrelsen har den 15. maj 2019 vedtaget Forslag til Lokalplan 6.18 for boliger i det vestlige Hagested samt tilhørende Kommuneplantillæg 1 til udsendelse i høring.

Nedlæggelse af Digemosevej i Tølløse

Det er besluttet, at et delareal af Digemosevej i Tølløse skal nedlægges. Dette er sendt i høring frem til 7. juni 2019.

Budget 2019 i høring

Budgettet for 2019 er sendt i høring den 5. september, så borgere, virksomheder, råd, nævn, foreninger og medarbejdere har mulighed for at give deres holdning om budgetforslaget til kende. Høringsperioden løber frem til den 20. september kl. 16.00.


Feedback

Sidst opdateret

01.07.2019

Ansvarlig redaktør

Marie Jørgensen

Få mail om nye høringer og tilladelser

Ønsker du at få mail, når der kommer en ny høring, eller der offentliggøres en ny tilladelse, så kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev.

 

Tilmeld dig nyhedsbrev