Spring til indhold

Aktuelle høringer og tilladelser

Her kan du se, hvilke aktuelle planforslag og politikker med videre der er i offentlig høring. Du kan også finde offentliggjorte tilladelser, hvor det er muligt at komme med bemærkninger i en periode, efter at tilladelsen er givet.

Afgørelser og tilladelser inden for plan og miljøområdet, som ifølge lovgivningen skal offentliggøres, bliver annonceret på kommunens planportal:

  • vedtagne lokalplaner
  • landzoneafgørelser
  • miljøgodkendelser
  • nedlæggelse af vejarealer
  • husdyrgodkendelser
  • dispensationer
  • råstoftilladelser
  • udledningstilladelser
  • spildevandstillæg

Se offentliggjorte afgørelser og tilladelser på planportalen

Fordebat for udvikling af nyt boligområde på Roskildevej 24, Vipperød

Holbæk Kommune igangsætter nu kommune- og lokalplanlægning for et område i det nordlige Vipperød. Igangsættelsen sker på baggrund af en ansøgning om at omdanne eksisterende motel- og kursusbebyggelse til boliger og institutionsformål.

Fordebat for Skarridsøhjemmet i Jyderup

Holbæk Kommune igangsætter nu kommune- og lokalplanlægning for ny anvendelse af Skarridsøhjemmet i Jyderup. Igangsættelse af planlægningen sker i overensstemmelse med Jyderup Handleplan.

Fordebat for et naturområde ved Skarresø

Holbæk Kommune igangsætter nu kommune- og lokalplanlægning for et naturområde ved Skarresø. Igangsættelsen sker i overensstemmelse med Jyderup Handleplan, der foreslår en større anvendelse af området til rekreative formål.

Forslag til Trafiksikkerhedsplan 2020-2025 sendes i høring

Kommunalbestyrelsen har den 11. september 2019 besluttet at sende forslag til Trafiksikkerhedsplan 2020-2025 i offentlig høring i 4 uger.

Fordebat for Etageboliger i Ahlgade 6-8 sendes i høring

Holbæk Kommune igangsætter nu kommune- og lokalplanlægning for nye etageboliger i gårdrummet indenfor eksisterende karrébebyggelse i Ahlgade 6-8.

Forslag for udvidelse af lokalcenter ved Kalundborgvej i Holbæk by sendes i høring

Kommunalbestyrelsen har den 14. august 2019 vedtaget Forslag til Lokalplan 2.90 for udvidelse af lokalcenteret ved Kalundborgvej, Holbæk by samt tilhørende Kommuneplantillæg 15 til udsendelse i høring.

Kommuneplantillæg nr 7 Erhvervsområde ved Regstrup Syd vedtaget

Kommunalbestyrelsen har den 19. juni 2019 vedtaget kommuneplantillæg nr. 7 Erhvervsområde ved Regstrup Syd.

Offentliggørelse og partshøring af plan om nedklassificering af den offentlige vej Truelsdalvej

Kommunalbestyrelsen har på sit møde den 15. maj 2019 besluttet, at der skal igangsættes en proces for nedklassificering af Truelsdalvej til privat fællesvej.


Feedback

Sidst opdateret

01.07.2019

Ansvarlig redaktør

Marie Jørgensen

Få mail om nye høringer og tilladelser

Ønsker du at få mail, når der kommer en ny høring, eller der offentliggøres en ny tilladelse, så kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev.

 

Tilmeld dig nyhedsbrev