Spring til indhold

Aktuelle høringer og tilladelser

Her kan du se, hvilke aktuelle planforslag og politikker med videre der er i offentlig høring. Du kan også finde offentliggjorte tilladelser, hvor det er muligt at komme med bemærkninger i en periode, efter at tilladelsen er givet.

Afgørelser og tilladelser inden for plan og miljøområdet, som ifølge lovgivningen skal offentliggøres, bliver annonceret på kommunens planportal:

  • vedtagne lokalplaner
  • landzoneafgørelser
  • miljøgodkendelser
  • nedlæggelse af vejarealer
  • husdyrgodkendelser
  • dispensationer
  • råstoftilladelser
  • udledningstilladelser
  • spildevandstillæg

Se offentliggjorte afgørelser og tilladelser på planportalen

Forslag til Trafiksikkerhedsplan 2020-2025 sendes i høring

Kommunalbestyrelsen har den 11. september 2019 besluttet at sende forslag til Trafiksikkerhedsplan 2020-2025 i offentlig høring i 4 uger.

Fordebat for Etageboliger i Ahlgade 6-8 sendes i høring

Holbæk Kommune igangsætter nu kommune- og lokalplanlægning for nye etageboliger i gårdrummet indenfor eksisterende karrébebyggelse i Ahlgade 6-8.

Fordebat for etageboligbebyggelse på Lundemarksvej 24 i høring

Holbæk Kommune igangsætter nu kommune- og lokalplanlægning for etageboligbebyggelse på Lundemarksvej 24 i offentlig høring.

Forslag for udvidelse af lokalcenter ved Kalundborgvej i Holbæk by sendes i høring

Kommunalbestyrelsen har den 14. august 2019 vedtaget Forslag til Lokalplan 2.90 for udvidelse af lokalcenteret ved Kalundborgvej, Holbæk by samt tilhørende Kommuneplantillæg 15 til udsendelse i høring.

Kommuneplantillæg nr 7 Erhvervsområde ved Regstrup Syd vedtaget

Kommunalbestyrelsen har den 19. juni 2019 vedtaget kommuneplantillæg nr. 7 Erhvervsområde ved Regstrup Syd.

Affaldsregulativer i høring

Kommunalbestyrelsen i Holbæk Kommune har vedtaget at sende de kommende affaldsregulativer i 4 ugers høring


Feedback

Sidst opdateret

01.07.2019

Ansvarlig redaktør

Marie Jørgensen

Få mail om nye høringer og tilladelser

Ønsker du at få mail, når der kommer en ny høring, eller der offentliggøres en ny tilladelse, så kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev.

 

Tilmeld dig nyhedsbrev