Spring til indhold

Aktuelle høringer og tilladelser

Her kan du se, hvilke aktuelle planforslag og politikker mv. der er i offentlig høring. Du kan også finde offentliggjorte tilladelser, hvor det er muligt at komme med bemærkninger i en periode efter at tilladelsen er givet.

Fordebat: Planlægning for boliger i det vestlige Gl. Hagested

Holbæk Kommune igangsætter nu udarbejdelse af et forslag til en lokalplan for fem store parceller til boligformål i det vestlige Gl. Hagested.

Vedtaget: Lokalplan for Boliger ved Søbæksparken, Jyderup.

Holbæk Kommune har vedtaget lokalplan 11.12 for Boliger ved Søbæksparken, Jyderup d. 14. marts 2018. Planen offentliggøres torsdag den 15. marts 2018.

Forslag til Kommuneplan 2017 – fornyet høring

Kommunalbestyrelsen udsender forslag til Kommuneplan 2017 i fornyet høring til den 26. april 2018.

vedtaget: Lokalplan for et område ved Bakkekammen, Isefjordsvej, Orøvej og Munkholmvej i Holbæk Øst vedtaget

Kommunalbestyrelsen har den 21. februar 2018 vedtaget Lokalplan 3.52 for et område ved Bakkekammen, Isefjordsvej, Orøvej og Munkholmvej i Holbæk Øst.

Vedtaget: Lokalplan for Bofællesskab ved Tuse Byvej, Tuse

Kommunalbestyrelsen har den 21. februar 2018 vedtaget kommuneplantillæg nr. 40 og lokalplan 7.10 Bofællesskab ved Tuse Byvej, Tuse.

Forslag til lokalplan for to boligområder ved Oldvejen, Holbæk Øst sendes i høring

Kommunalbestyrelsen har den 21. februar 2018 vedtaget Forslag til Lokalplan 3.80 og 3.81 for to boligområder ved Oldvejen, Holbæk Øst med tilhørende forslag til kommuneplantillæg 42 til udsendelse i høring.

Lokalplan for Sportsbyen del 2 i Holbæk vedtaget

Kommunalbestyrelsen i Holbæk Kommune har den 21. februar 2018 vedtaget kommuneplantillæg nr. 32 og lokalplan 2.82 Sportsbyen del 2.

Lokalplan for Udvidelse af erhvervsområde ved Nordgårde i Svinninge vedtaget

Kommunalbestyrelsen har den 21. februar 2018 vedtaget Lokalplan 10.10 for Udvidelse af erhvervsområde ved Nordgårde i Svinninge med tilhørende kommuneplantillæg 44.

Forslag til indsatsplan for kæmpebjørneklo i Holbæk

Holbæk Kommune sender forslag til ”Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo 2018-2028” i offentlig høring.

Offentliggørelse af vedtægter for Vestsjællands Almene Boligselskab

Boligselskabet Vestsjællands Almene Boligselskab har ændret vedtægterne. Vedtægterne offentliggøres i 4 uger.

Forslag Lokalplan 3.79 for Bygmesterskolen, Holbæk

Holbæk Kommune har den 21. december 2017 sendt forslag til lokalplan 3.79 for Bygmesterskolen, 4300 Holbæk i offentlig høring.

Lokalplan for boliger og detailhandel ved Smedelundsgade og Rosen i Holbæk By

Det daværende byråd har den 13. december 2017 vedtaget lokalplan 1.51 boliger og detailhandel ved Smedelundsgade og Rosen i Holbæk By med tilhørende kommuneplantillæg 36

Lokalplan for parkering ved Slotshaven 9, Holbæk Vest vedtaget

Holbæk Kommune har den 15. december 2017 vedtaget Lokalplan 2.85 for parkering ved Slotshaven 9, Holbæk Vest.

Lokalplan for Boligområde ved L.C. Worsøesvej vedtaget

Det daværende byråd har den 13. december 2017 vedtaget Lokalplan 2.83 Boligområde ved L.C. Worsøesvej med tilhørende kommuneplantillæg 37

Lokalplan for Dagligvarebutik i Mørkøv vedtaget

Det daværende byråd har den 13. december 2017 vedtaget Lokalplan 12.06 Dagligvarebutik i Mørkøv med tilhørende kommuneplantillæg 29

Forslag til lokalplan 2.84 for boliger ved Gl. Ringstedvej, 4300 Holbæk sendes i høring

Det daværende Holbæk Byråd har den 8. november 2017 sendt forslag til lokalplan 2.84 for boliger ved Gl. Ringstedvej, 4300 Holbæk i offentlig høring.

Lokalplan for Jyderup Præstegård i Jyderup vedtaget

Det daværende byråd har den 25. oktober 2017 vedtaget kommuneplantillæg nr. 38 og lokalplan 11.17 for Jyderup Præstegård.

Tillæg til Plan- og udviklingsstrategi – Holbæk i fællesskab vedtaget

Det daværende byråd vedtog den 11. oktober 2017 tillæg til Plan- og udviklingsstrategi – Holbæk i fællesskab

Lokalplan for dagligvarebutik ved Tåstrup Møllevej, Holbæk vedtaget

Holbæk Kommune har den 8. august 2017 vedtaget Lokalplan 2.81 for dagligvarebutik ved Tåstrup Møllevej, Holbæk

Offentliggørelse af Natura 2000-handleplaner 2016 – 2021 for Holbæk Kommune

Holbæk Kommune har den 9. maj 2017 vedtaget Natura 2000-handleplaner 2016 – 2021.

Forslag til Tillæg 1 til Holbæk Kommunes spildevandsplan

Holbæk Kommune har den 21. december 2016 sendt Forslag til Tillæg 1 til Holbæk Kommunes spildevandsplan i offentlig høring.


Feedback

Sidst opdateret

12.03.2018

Ansvarlig redaktør

Camilla O'Leary

Offentliggjorte tilladelser

Afgørelser og tilladelser, som ifølge lovgivningen skal offentliggøres:

  • vedtagne lokalplaner
  • landzoneafgørelser
  • miljøgodkendelser
  • nedlæggelse af vejarealer
  • husdyrgodkendelser
  • dispensationer
  • råstoftilladelser
  • udledningstilladelser
  • spildevandstillæg

 

Se offentliggjorte tilladelser

Få mail om nye høringer og tilladelser

Ønsker du at få mail, når der kommer en ny høring, eller der offentliggøres en ny tilladelse, så kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev.

 

Tilmeld dig nyhedsbrev