Spring til indhold

Aktuelle høringer og tilladelser

Her kan du se, hvilke aktuelle planforslag og politikker med videre der er i offentlig høring. Du kan også finde offentliggjorte tilladelser, hvor det er muligt at komme med bemærkninger i en periode, efter at tilladelsen er givet.

Afgørelser og tilladelser inden for plan og miljøområdet, som ifølge lovgivningen skal offentliggøres, bliver annonceret på kommunens planportal:

  • vedtagne lokalplaner
  • landzoneafgørelser
  • miljøgodkendelser
  • nedlæggelse af vejarealer
  • husdyrgodkendelser
  • dispensationer
  • råstoftilladelser
  • udledningstilladelser
  • spildevandstillæg

Se offentliggjorte afgørelser og tilladelser på planportalen

Forslag for boliger i det Vestlige Hagested sendes i høring

Kommunalbestyrelsen har den 15. maj 2019 vedtaget Forslag til Lokalplan 6.18 for boliger i det vestlige Hagested samt tilhørende Kommuneplantillæg 1 til udsendelse i høring.

Forslag for boliger ved Nygårdsvej, Vipperød syd sendes i høring

Kommunalbestyrelsen har den 13. marts 2019 vedtaget Forslag til Lokalplan 20.23 for boliger ved Nygårdsvej, Vipperød Syd i offentlig høring.

Nedlæggelse af Digemosevej i Tølløse

Det er besluttet, at et delareal af Digemosevej i Tølløse skal nedlægges. Dette er sendt i høring frem til 7. juni 2019.

Fordebat revideret plangrundlag for erhvervsområdet omkring Børstenbindervej

Holbæk Kommune har d. 30 august 2018 besluttet at igangsætte udarbejdelsen af et revideret plangrundlag for erhvervsområdet omkring Børstenbindervej

Forslag for boligområde ved Holbækvej, Jyderup sendes i høring

Kommunalbestyrelsen har den 13. marts 2019 vedtaget Forslag til Lokalplan 11.19 Boligområde ved Holbækvej, Jyderup med tilhørende kommuneplantillæg nr. 13 i offentlig høring.

Forslag til Biogasanlæg Snævre Vest sendes i høring

Kommunalbestyrelsen har vedtaget forslag til lokalplan 14.11 Biogasanlæg Snævre Vest og kommuneplantillæg nr. 7 d. 13. marts 2019 i offentlig høring.

Kommuneplan 2017 vedtaget

Holbæk Kommunalbestyrelse vedtog den 12. september Kommuneplan 2017. Kommuneplanen er den plan, som sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for den fysiske udvikling, som Kommunalbestyrelsen vil arbejde for i de kommende 12 år.

Budget 2019 i høring

Budgettet for 2019 er sendt i høring den 5. september, så borgere, virksomheder, råd, nævn, foreninger og medarbejdere har mulighed for at give deres holdning om budgetforslaget til kende. Høringsperioden løber frem til den 20. september kl. 16.00.

Forslag til Spildevandstillæg ved Oldvejen, Holbæk i høring

Kommunalbestyrelse har den 18. april 2018 vedtaget Forslag til Spildevandstillæg nr. 3, vedr. nye udstykninger ved Oldvejen, til udsendelse i høring.

Offentliggørelse af vedtægter for Vestsjællands Almene Boligselskab

Boligselskabet Vestsjællands Almene Boligselskab har ændret vedtægterne. Vedtægterne offentliggøres i 4 uger.

Offentliggørelse af Natura 2000-handleplaner 2016 – 2021 for Holbæk Kommune

Holbæk Kommune har den 9. maj 2017 vedtaget Natura 2000-handleplaner 2016 – 2021.


Feedback

Sidst opdateret

20.05.2019

Ansvarlig redaktør

Maya Camilla Bluhme

Få mail om nye høringer og tilladelser

Ønsker du at få mail, når der kommer en ny høring, eller der offentliggøres en ny tilladelse, så kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev.

 

Tilmeld dig nyhedsbrev