Spring til indhold

Åstedsforretning

Vedrørende arealerhvervelse til anlæg af cykelsti langs Tuse Næs Vej

For at forbedre trafikforholdene for cyklister har Holbæk Kommune besluttet at anlægge en cykelsti langs Tuse Næs Vej fra Faurbjergvej til Hørby Færgevej.
Anlægget forudsætter, at der erhverves areal fra tilstødende ejendomme.

Holbæk Kommune har besluttet at søge de nødvendige rettigheder m.v. erhvervet – om nødvendigt -ved ekspropriation efter § 96 i Vejloven (Lov nr. 1520 af 27. dec. 2014).
Gennemførelse sker efter den procedure, der er beskrevet i Vejlovens kapitel 10.

I den anledning afholdes åstedsforretning:

Mandag den 18. februar 2019 

på følgende ejendomme beliggende langs Tuse Næs Vej:

Matr.nr. 1i, 3b, 3e, 3g, 3i, 5a, 5ac, 5ad, 6a, 6bz, 11b og 11f Hørby By, Hørby


Forretningen påbegyndes klokken 8.30 den 18. februar 2019 på ejendommen matr.nr. 3g Hørby By, Hørby, beliggende Tuse Næs Vej 18, 4300 Holbæk.

Forretningen er for enhver ejer og bruger af det areal som berøres af vejanlægget, samt andre som har en retslig interesse at varetage i anledning af ekspropriationen. De berørte lodsejere indvarsles ved særskilt brev.

Arealfortegnelse med tilhørende ekspropriationsplan m.m. ligger til gennemsyn hos Holbæk Kommune, Vækst og Bæredygtighed, Kanalstræde 2, 4300 Holbæk fra den 18. januar 2019.

Læs mere om Åstedsforretning vedr. arealerhvervelse til anlæg af cykelsti langs Tuse Næs VejFeedback

Sidst opdateret

05.02.2019

Ansvarlig redaktør

Maya Camilla Bluhme

Få mail om nye høringer og tilladelser

Ønsker du at få mail, når der kommer en ny høring, eller der offentliggøres en ny tilladelse, så kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev.

 

Tilmeld dig nyhedsbrev

Kontakt

Har du spørgsmål, kan du kontakte:

Vækst og Bæredygtighed

Telefon: 72 36 36 36
E-mail: vaekstogbaeredygtighed@holb.dk