Spring til indhold

Fordebat for biogasanlæg nord for Kvanløse

Holbæk Kommune igangsætter nu kommune- og lokalplanlægning for biogasanlæg nord for Kvanløse.

Igangsættelsen sker på baggrund af en ansøgning om at opføre et biogasanlæg. Imødekommelse af ansøgningen forudsætter, at der udarbejdes et forslag til kommuneplantillæg 5 og lokalplanforslag 14.10 med dertilhørende miljørapport.

Planområdet omfatter et areal på ca. 6 ha og er beliggende syd for Holbæk og nord for Kvanløse, ved krydset mellem Ringstedvej (Rute 57) og Kalundborg motorvejen (Rute 23). Forslag til kommuneplantillæg nr. 5 kommer til at udlægge området til teknisk anlæg. Lokalplanforslag nr. 14.10 giver mulighed for at bestemme områdets indretning, herunder bl.a. placering, omfang og udformning af bygninger, reaktorer og en skorsten samt vejadgang og afskærmende beplantningsbælter og støjvolde. Miljørapporten vil desuden vurdere, hvordan projektet kan påvirke det omkringliggende miljø, samt hvilke afværgeforanstaltninger der skal til, for at undgå eller mindske disse påvirkninger.

Idéer, forslag og det videre forløb

I forbindelse med, at planarbejdet sættes i gang, vil Holbæk Kommune jf. Planlovens § 23c gerne høre dine bemærkninger til den nye planlægning.

Idéer og forslag til det videre planarbejde skal være modtaget af Holbæk Kommune senest torsdag d. 5. juli 2018. Send gerne en e-mail til plan@holb.dk. Du kan også sende et brev til Holbæk Kommune, Vækst og bæredygtighed, Plan og Åben land, 0899 Kommuneservice

Der afholdes idémøde d. 20. juni kl. 19.00 til 21.00 på Skovvejens Skole, Afdeling Nr. Jernløse, Gl. Skovvej 150B, 4420 Regstrup, hvor der er mulighed for at drøfte projektet og få mere info.
Du kan tilmelde dig idémødet ved at sende mail til plan@holb.dk

Læs mere om planprocessen 

Se Ideoplæg Biogas SjællandFeedback

Sidst opdateret

11.06.2018

Ansvarlig redaktør

Camilla O'Leary

Få mail om nye høringer og tilladelser

Ønsker du at få mail, når der kommer en ny høring, eller der offentliggøres en ny tilladelse, så kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev.

 

Tilmeld dig nyhedsbrev

Kontakt

Har du spørgsmål kan du kontakte:

Vækst og Bæredygtighed

Telefon: 72 36 36 36
E-mail: vaekstogbaeredygtighed@holb.dk