Spring til indhold

Fordebat for Skarridsøhjemmet i Jyderup

Holbæk Kommune igangsætter nu kommune- og lokalplanlægning for ny anvendelse af Skarridsøhjemmet i Jyderup. Igangsættelse af planlægningen sker i overensstemmelse med Jyderup Handleplan.
Oversigts billede af Skarridsøhjemmet i Jyderup

Handleplanen anbefaler bl.a. at der udarbejdes en lokalplan for Skarridsøhjemmet, som udlægger ejendommen til turismefremmende formål. På baggrund af lokalplanen skal der gennemføres et udbud med henblik på salg af Skarridsøhjemmet.

Lokalplanforslag nr. 11.20 vil arbejde hen imod at give mulighed for omdannelse af eksisterende bygninger og/eller opførelse af nyt byggeri inden for udlagte byggefelter, som er sammenfaldende med den eksisterende bebyggelse (fløjene/tilbygningerne). Der vil desuden være mulighed for nyt byggeri i et mindre byggefelt ved siden af hovedhuset. 

Forslag til kommuneplantillæg nr. 9 vil at udlægge området til fritidsformål.

Høring 

Forslagene er i høring fra den 24. september til den 18. oktober 2019.

Vær opmærksom på, at såfremt du oplyser din adresse i et høringssvar samtykker du, at disse oplysninger må blive offentliggjort. Mailadresser og telefonnummer oplyses ikke.

Læs mere om planprocessen Feedback

Sidst opdateret

08.10.2019

Ansvarlig redaktør

Marie Jørgensen