Spring til indhold

Fordebat for Solcelleanlæg i Svinninge sendes i høring

Kommunalbestyrelsen har besluttet at igangsætte udarbejdelsen af et forslag til en lokalplan for et solcelleanlæg øst for Svinninge. Det foreslåede projektområde er ca. 30 Ha

Solcelleanlægget ønskes etableret på en del af Svinningegårdens jorder på del matr. nr. 16a, Sandby By, Kundby, 19a og 20n, Svinninge By, Svinninge. Arealet er beliggende mellem vejen Maglebjerg og jernbanen. Arealets beliggenhed egner sig til et solcelleanlæg på grund af høj solindstråling. Der er ikke særlige landskabelige eller naturmæssige interesser i området. Anlægget vil bidrage til produktion af grøn og bæredygtig energi.

Da der er tale om en væsentlig ændring af områdets mulige anvendelse, kræver ændringen en forudgående høring. Derfor indkalder Holbæk Kommune idéer og forslag forud for igangsættelse af planarbejdet.

Idéer og forslag

I forbindelse med at planarbejdet sættes i gang, vil Holbæk Kommune jf. Planlovens § 23c gerne høre dine bemærkninger til den nye planlægning. Nedenfor er nævnt nogle spørgsmål, men du er velkommen til at bidrage med andre idéer og forslag.

Hovedspørgsmålene er:
- Hvor synes du, at solcelleanlægget skal placeres i nærheden af Svinninge?
- Hvordan synes du, at solcelleanlægget skal disponeres?
- Hvordan synes du, at vejadgangen skal foregå?
- Hvordan synes du, at solcelleanlægget skal afskærmes?

Idéer og forslag til det videre planarbejde skal være modtaget af Holbæk Kommune senest tirsdag d. 2. januar 2019. Send gerne en e-mail til plan@holb.dk. Du kan også sende et brev til Holbæk Kommune, Vækst og bæredygtighed, Plan og Åben land, 0899 Kommuneservice

Når planforslagene er udarbejdet, vil de blive fremlagt i offentlig høring i otte uger. Under den offentlige høring vil det igen blive muligt at komme med bemærkninger til planlægningen, inden Kommunalbestyrelsen endelige vedtagelse. Først efter den endelige vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 14 og lokalplan 10.12, kan der etableres Solcelleanlæg i Svinninge

Vær opmærksom på, at såfremt du oplyser din adresse i et høringssvar samtykker du, at disse oplysninger må blive offentliggjort. Mailadresser og telefonnummer oplyses ikke.

Læs mere om planprocessenFeedback

Sidst opdateret

04.12.2018

Ansvarlig redaktør

Maya Camilla Bluhme

Få mail om nye høringer og tilladelser

Ønsker du at få mail, når der kommer en ny høring, eller der offentliggøres en ny tilladelse, så kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev.

 

Tilmeld dig nyhedsbrev

Kontakt

Har du spørgsmål, kan du kontakte:

Vækst og Bæredygtighed

Telefon: 72 36 36 36
E-mail: vaekstogbaeredygtighed@holb.dk