Spring til indhold

Fordebat - Megacenteret i Holbæk

Holbæk Kommune igangsætter nu for-debat i forbindelse med kommune- og lokalplanlægning for et nyt centerområde med butikker og serviceerhverv i tilknytning til det eksisterende Megacenter.

Igangsættelsen sker på baggrund af en ansøgning om etablering af et nyt center til butikker til detailhandel (udvalgsvarebutikker og dagligvarebutik) samt serviceerhverv.
Imødekommelse af ansøgningen forudsætter, at der udarbejdes et tillæg til kommuneplanen og ny lokalplanlægning for området.

Indholdet i den nye planlægning

Planområdet omfatter et areal på ca. 10 ha og er beliggende sydøst for og i tilknytning til det eksisterende Megacenter i den sydvestlige del af Holbæk by.
Projektet overskrider kommuneplanens retningslinjer og rammer for detailhandel i aflastningsområdet (Megacenteret). Holbæk Kommune har i forbindelse med planlægningen for en udvidelse af aflastningsområdet ved Holbæk Megacenter derfor besluttet, at der skal gennemføres en analyse af detailhandelen i Holbæk Kommune. Analysens formål er primært at belyse konsekvenserne af en udvidelse af aflastningsområdet ved Holbæk Megacenter. Analysen er i gang med at blive udarbejdet af ICP (Institut for centerplanlægning).
Holbæk Kommune vil, når analysen foreligger, foretage en faglig og grundig vurdering af detailhandelsanalysen, og Kommunalbestyrelsen vil få den præsenteret, inden det videre arbejde med planlægningen fortsætter.

Idéer og forslag

I forbindelse med at planarbejdet sættes i gang, vil Holbæk Kommune jf. Planlovens § 23c gerne høre dine bemærkninger til den nye planlægning.
Der vil i forbindelse med for-debatten være mulighed for at deltage i et borgermøde om den nye planlægning. Mødet vil blive afholdt den 21. august 2019 kl. 18.00, Kanalstræde 2, 4300 Holbæk.

Det videre forløb

Idéer og forslag til det videre planarbejde skal være modtaget af Holbæk Kommune senest den 3. september 2019. Send gerne en e-mail til plan@holb.dk. Du kan også sende et brev til Holbæk Kommune, Vækst og Bæredygtighed, Plan og Åben land, 0899 Kommuneservice. Vær opmærksom på, at såfremt du oplyser din adresse samtykker du, at disse oplysninger må blive offentliggjort. Mailadresser og telefonnummer oplyses ikke.

Når planforslagene er udarbejdet, vil de blive fremlagt i offentlig høring i otte uger. Under den offentlige høring vil det igen blive muligt at komme med bemærkninger til planlægningen, inden Kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse. Først efter den endelige vedtagelse af kommuneplantillægget og lokalplanforslaget kan der etableres et nyt centerområde.
Spørgsmål til planlægningen kan rettes til Jørgen Rasmussen på tlf.: 72 36 15 12.Feedback

Sidst opdateret

21.08.2019

Ansvarlig redaktør

Marie Jørgensen