Spring til indhold

Fordebat om bydelscenter ved Gl. Ringstedvej i Holbæk

Holbæk Kommune igangsætter nu kommune- og lokalplanlægning for udvidelse af dagligvarebutik ved Tåstrup Møllevej og etablering af bydelscenter. Igangsættelsen sker på baggrund af en ansøgning om at udvide eksisterende dagligvarebutik. Imødekommelse af ansøgningen forudsætter, at der udarbejdes nyt plangrundlag (forslag til kommuneplantillæg nr. 4 og lokalplanforslag nr. 2.87)

Planområdet omfatter et areal på ca. 3,75 ha (for lokalplan ca. 0,85 ha) og er beliggende i Holbæk Vest langs Gl. Ringstedvej, med Tåstrup Møllevej gående gennem området. Forslag til kommuneplantillæg nr. 4 kommer til at udlægge området til bydelscenter. Lokalplanforslag nr. 2.87 kommer til at indeholde bestemmelser om områdets indretning, herunder bl.a. placering, omfang og udformning af bebyggelse samt vejadgang og visuel afskærmning mod nærmeste boliger.
Området er i dag et lokalcenter, hvor det maksimale samlede butiksareal er 2.000 m2.
Mere konkret kommer den nye planlægning til at muliggøre, at der etableres et bydelscenter hvor det samlede butiksareal indenfor planområdet udvides til et bruttoetageareal på 3.200 m2, hvor én enkelt butik må være op til 2.000 m2.

Idéer og forslag

I forbindelse med at planarbejdet sættes i gang, vil Holbæk Kommune, jf. Planlovens § 23c, gerne høre dine bemærkninger til den nye planlægning.

Det videre forløb

Idéer og forslag til det videre planarbejde skal være modtaget af Holbæk Kommune senest fredag den 1. juni 2018. Send gerne en e-mail til plan@holb.dk. Du kan også sende et brev til Holbæk Kommune, Vækst og Bæredygtighed, Plan og Åben Land, 0899 Kommuneservice.


Når planforslagene er udarbejdet, vil de blive fremlagt i offentlig høring i otte uger. Under den offentlige høring vil det igen blive muligt at komme med bemærkninger til planlægningen, inden kommunalbestyrelsens endelige behandling af planforslagene. Først efter den endelige vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 4 og Lokalplan nr. 2.87, kan der ske udvidelse af dagligvarebutik.Feedback

Sidst opdateret

18.05.2018

Ansvarlig redaktør

Camilla O'Leary

Få mail om nye høringer og tilladelser

Ønsker du at få mail, når der kommer en ny høring, eller der offentliggøres en ny tilladelse, så kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev.

 

Tilmeld dig nyhedsbrev

Kontakt

Har du spørgsmål kan du kontakte:

Vækst og Bæredygtighed

Telefon: 72 36 36 36
E-mail: vaekstogbaeredygtighed@holb.dk