Spring til indhold

Forslag for udvidelse af lokalcenter ved Kalundborgvej i Holbæk by sendes i høring

Kommunalbestyrelsen har den 14. august 2019 vedtaget Forslag til Lokalplan 2.90 for udvidelse af lokalcenteret ved Kalundborgvej, Holbæk by samt tilhørende Kommuneplantillæg 15 til udsendelse i høring.

Lokalplansforslaget er en revision af den gældende lokalplan for området, lokalplan 2.65 der er vedtaget den 3. oktober 2012. Lokalplanområdet er i dag bebygget med en dagligvarebutik (Rema 1000), som er på 1000 m2. Herudover er der i dag fortsat en bolig indenfor lokalplanområdet. Planforslaget ændrer ikke på boligens muligheder for fortsat at opretholdes som bolig. Boligen kan udvide, bygge nyt mv. som hidtil.

Lokalplansforslaget indeholder mulighed for en udvidelse af den eksisterende dagligvarebutik fra 1000 m2 til 1200 m2 inkl. personalefaciliteter. Endvidere indgår der i planforslaget mulighed for at udvide p-arealet for centeret samt mulighed for at etablere vaskehal og bibeholde mulighed for etablering af ubemandet tankanlæg. Endeligt indgår der i planforslaget mulighed for at opføre og etablere yderligere 200 m2 til anden dagligvareformål i form af apoteksudsalg/bager eller serviceerhverv i form af f.eks. restaurant/pizzeria eller andet serviceerhverv. Det samlede areal af butikker i lokalcenteret kan blive op til 1400 m2.

Høring og borgermøde

Forslagene er i høring fra den 28. august 2019 til den 24. oktober 2019.

Du er velkommen til det offentlige borgermøde om lokalplansforslag 2.90 og kommuneplantillæg nr. 15 for udvidelse af lokalcenter ved Kalundborgvej, 25. september 2019 kl. 18.00, Kanalstræde 2, 4300 Holbæk, du kan stille spørgsmål til planforslagene.

Vær opmærksom på, at såfremt du oplyser din adresse i et høringssvar samtykker du, at disse oplysninger må blive offentliggjort. Mailadresser og telefonnummer oplyses ikke.

Læs mere om planprocessen

Se lokalplanforslag 2.90

Kommuneplantillæg 15Feedback

Sidst opdateret

08.10.2019

Ansvarlig redaktør

Marie Jørgensen