Spring til indhold

Lokalplanen er et tillæg til lokalplanen for Holbæk Sportsby

Kommunalbestyrelsen har den 14. november 2019 sendt Forslag til Lokalplan 2.92 for Sportsbyen med tilhørende kommuneplantillæg nr. 20 i offentlig høring.

Lokalplanen er udformet som et tillæg til lokalplan 2.67 for Holbæk Sportsby indenfor gældende lokalplan 2.67's delområde A. Bestemmelserne i dette tillæg supplerer derfor de gældende bestemmelser i lokalplan 2.67.

Lokalplanens formål er at udlægge mulighed for yderligere anvendelse - i form af kontorerhverv og liberalt erhverv - end de i lokalplan 2.67 udlagte anvendelser.

Høring og borgermøde

Forslagene er i høring fra den 13. november 20196 til den 9. januar 2020.

Der afholdes borgermøde om planforslagene, som vil blive annonceret på kommunens hjemmeside.

Vær opmærksom på, at hvis du oplyser din adresse i et høringssvar, giver du samtykke til, at disse oplysninger må blive offentliggjort. Mailadresser og telefonnummer oplyses ikke.

Læs mere om planprocessen 

Se lokalplanforslag 2.92

Kommuneplantillæg 20Feedback

Sidst opdateret

28.11.2019

Ansvarlig redaktør

Marie Jørgensen