Spring til indhold

Forslag til indsatsplan for kæmpebjørneklo i Holbæk

Holbæk Kommune sender forslag til ”Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo 2018-2028” i offentlig høring.

Planen er en videreførelse af gældende indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo 2008-2020. Det er forsat den enkelte grundejer, der skal foretage bekæmpelsen på egen grund. Baggrund for at revidere planen på nuværende tidspunkt er, at der er kommet ny lovgivning, hvor kommunerne nu får mulighed for at kunne foretage bekæmpelsen på en grundejers regning under nærmere fastsatte betingelser. Yderligere bliver bekæmpelse af kæmpebjørneklo langs kommunale vandløb ikke længere betegnet som en del af vandløbsvedligeholdelsen og bekæmpelsen af kæmpebjørneklo på vandløbsbræmmer og -brinker påhviler fremover lodsejerne.

Dine muligheder

Indtil den 28. marts 2018 kan der indsendes kommentarer/indsigelser til ”forslag til Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo 2018-2028” til e-mail: natur@holb.dk

På baggrund af høringssvarene vil den endelige indsatsplan blive forelagt til politisk behandlet.

Den politisk vedtagne indsatsplan for bekæmpelse af kæmpebjørneklo offentliggøres, hvor klagefristen er 4 uger.
Spørgsmål til planen kan rettes til Tlf.: 7236 8059

Læs mere om planprocessenFeedback

Sidst opdateret

15.03.2018

Ansvarlig redaktør

Camilla O'Leary

Få mail om nye høringer og tilladelser

Ønsker du at få mail, når der kommer en ny høring, eller der offentliggøres en ny tilladelse, så kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev.

 

Tilmeld dig nyhedsbrev

Vækst og Bæredygtighed

Har du spørgsmål kan du kontakte: 

Vækst og Bæredygtighed 

Telefon: 72 36 36 36
E-mail: vaekstogbaeredygtighed@holb.dk