Spring til indhold

Affaldsregulativer i høring

Kommunalbestyrelsen i Holbæk Kommune har vedtaget at sende de kommende affaldsregulativer i 4 ugers høring
affald

I affaldsregulativerne står der, hvilke affaldsordninger, der er etableret i Holbæk Kommune.
Alle affaldsregulativer i Danmark baserer sig på affaldsbekendtgørelsens standardregulativer, så de kommunale affaldsregulativer ligner hinanden i grove træk

Hovedtræk i ændringer i regulativ for husholdningsaffald er, at der fra 1. oktober 2019 ikke længere er vægtafregning af rest- og bioaffald samt at der nu er forbud mod brug af køkkenkværne. Derudover er der ændret tømmefrekvens på de genanvendelige fraktioner ( papir/karton, metal, glas og plast)  til hver 4 uge med mulighed for at ændre til hver. 8. uge.
I regulativerne er der lavet retningslinjer for adgangsforhold og placering af affaldsbeholderne. 

Du kan se og lære mere om affaldsregulativerne herFeedback

Sidst opdateret

18.09.2019

Ansvarlig redaktør

Marie Jørgensen