Spring til indhold

Nedrivning af sommerhus i Bognæs

På grund af utætheder og skader ønsker ejeren af et sommerhus i Bognæs at rive huset ned og bagefter bygge et nyt. Sommerhuset er bevaringsværdigt, og sagen sendes nu i høring.

Ejeren af ejendommen Tornehagen 59, 4300 Holbæk (matr.nr. 6v) har søgt om tilladelse til at nedrive eksisterende sommerhus der er opført i 1932. Sommerhuset er gået i arv, og det er nu 3. generation, der råder over det.

Efter flere forsøg på at reparere huset for utætheder og skader fra mus ønsker ejeren nu en mere holdbar løsning. Ønsket er efterfølgende at opføre et tidssvarende sommerhus, så de kommende generationer også kan have glæde af stedet.

Bevaringsværdig bygning 

Holbæk Kommune har den 18. juni 1992 kortlagt og registreret en bevaringsværdi på 4, hvilket er en middel bevaringsværdi. Sommerhuset er optaget som bevaringsværdig i kommuneplan 2013-2025.

I henhold til bygningsfredningslovens § 17 er en bygning bevaringsværdig, jf. § 16, stk. 1, nr. 7, når den er optaget som bevaringsværdig i en kommuneplan eller omfattet af et forbud mod nedrivning i en lokalplan eller byplanvedtægt jf. planlovens § 15, stk. 2, nr. 14.

Inden der kan træffes afgørelse i sagen, skal Holbæk Kommune foretage en offentlig høring i henhold til bygningsfredningslovens § 18, så man som borger får mulighed for at komme med eventuelle bemærkninger.

Hvis du har bemærkninger til sagen, kan disse fremsendes til Holbæk Kommune, Vækst og Bæredygtighed, 0899 Kommuneservice eller via e-mail byggesag@holb.dk senest den 21. november 2018. Sagen skal mærkes med sagsnummeret, der er 18/40576.

 

 Feedback

Sidst opdateret

10.10.2018

Ansvarlig redaktør

Maya Camilla Bluhme