Spring til indhold

Nedrivning - Strandmøllevej 134A, 4300 Holbæk

Der er søgt om tilladelse til nedrivning af alle bygninger på ejendommen, som er bevaringsværdig.

Ejeren af nævnte ejendom har søgt om tilladelse til nedrivning af alle bygninger på ejendommen. Ejendommen består af hus fra 1935, samt nyere carport.

Holbæk Kommune har 18-06-1992 kortlagt og registreret en bevaringsværdi på 4 på selve huset, hvilken er en middel bevaringsværdi. Bygningen er samtidigt optaget som bevarings-værdig i kommuneplan 2017-2029.

I henhold til bygningsfredningslovens § 17, så er en bygning bevaringsværdig, jf. § 16, stk.
1, nr. 7, når den er optaget som bevaringsværdig i en kommuneplan eller omfattet af et
forbud mod nedrivning i en lokalplan eller byplanvedtægt, jf. planlovens § 15, stk. 2, nr. 14.

Høring

Inden der kan træffes afgørelse i sagen, skal Holbæk Kommune foretage en offentlig høring
i henhold til bygningsfredningslovens § 18, så man som borger får mulighed for at komme
med eventuelle bemærkninger.

Hvis du har bemærkninger til sagen, kan disse fremsendes til Holbæk Kommune, Vækst og
Bæredygtighed, 0899 Kommuneservice eller via e-mail byggesag@holb.dk senest den 01-09-2019 med angivelse af sagsnr. 19/26423.

Lovgivning

Bekendtgørelse om lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøerFeedback

Sidst opdateret

21.08.2019

Ansvarlig redaktør

Marie Jørgensen