Spring til indhold

Nedrivning - Udbyvej 46, 4300 Holbæk

Der er søgt om nedrivning af en ubenyttet længe på Udbyvej 46, 4300 Holbæk, som er en bevaringsværdig bygning.

Ejeren af ejendommen på Udbyvej 46, 4300 Holbæk, har søgt om tilladelse til nedrivning af bygning 4, som er en del af en firlænget gård. Længen er allerede revet ned.

Holbæk Kommune har den 18. juni 1992 kortlagt og registreret en bevaringsværdi på 3 på hovedhuset samt den nedrevne længe, hvilket er en høj bevaringsværdi. Bygningen er samtidigt optaget som bevaringsværdig i kommuneplan 2017-2029.

Ejendommen er beliggende i et udpeget kulturmiljø ”Landsbyen Udby”, som er beskrevet som en stor, tætbebygget kirkelandsby, hvor nævnte ejendom er en af de 5 tilbageværende gårde. En af truslerne mod kulturmiljøet vurderes at være nedrivning og/eller ombygninger, som ikke er i harmoni med eksisterende bebyggelse.

Høring

Ifølge lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer, skal der være en offentlig høring, hvor der er mulighed for at komme med bemærkninger.

Bemærkninger til nedrivningen skal sendes til byggesag@holb.dk.
Vi skal have modtaget dine bemærkninger senest den 11. august 2019.  Du skal angive sagsnr. 19/13530.

Lovgivning

Bekendtgørelse af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer.Feedback

Sidst opdateret

01.07.2019

Ansvarlig redaktør

Marie Jørgensen