Spring til indhold

Offentliggørelse af Natura 2000-handleplaner 2016 – 2021 for Holbæk Kommune

Holbæk Kommune har den 9. maj 2017 vedtaget Natura 2000-handleplaner 2016 – 2021.

I Holbæk Kommune er der i alt fire områder, der rummer så store naturmæssige værdier, at de i år 2000 blev udlagt med en særlig international beskyttelse. Det drejer sig om:

  • Natura 2000-område nr. 155: ”Udby Vig”,
  • Natura 2000-område nr. 156: ”Store Åmose, Skarre Sø og Bregninge Å”,
  • Natura 2000-område nr. 146: ”Hejede Overdrev, Valborup Skov og Valsølille Sø”, og
  • Natura 2000-område nr. 239: ”Ryegård Dyrehave, Bramsnæs, Garveriskoven og Egernæs”.

For de to sidstnævnte områder gælder dog, at der kun er en ganske lille del af områderne (få hektar), der ligger indenfor kommunegrænsen.

Handleplanerne er tilrettet på baggrund af indkomne høringssvar, og der er udarbejdet hvidbøger.

Se Naturhandleplaner for Holbæk Kommune
2016 - 2021

Afgørelse om VVM pligtigeFeedback

Sidst opdateret

13.05.2019

Ansvarlig redaktør

Maya Camilla Bluhme

Få mail om nye høringer og tilladelser

Ønsker du at få mail, når der kommer en ny høring, eller der offentliggøres en ny tilladelse, så kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev.

 

Tilmeld dig nyhedsbrev

Kontakt

Har du spørgsmål, kan du kontakte:

Vækst og Bæredygtighed

Telefon: 72 36 36 36
E-mail: vaekstogbaeredygtighed@holb.dk