Spring til indhold

Offentliggørelse og partshøring af plan om nedklassificering af den offentlige vej Truelsdalvej

Kommunalbestyrelsen har på sit møde den 15. maj 2019 besluttet, at der skal igangsættes en proces for nedklassificering af Truelsdalvej til privat fællesvej.

Når kommunalbestyrelsen påtænker at nedlægge et offentligt vejareal, skal den tage stilling til, hvorvidt arealet skal opretholdes som privat adgangsvej for en enkelt ejendom, som privat fællesvej for flere ejendomme, eller om arealet skal udgå som færdselsareal. Det fremgår af vejlovens § 124, stk. 1.

Arealet skal opretholdes helt eller delvis som vej, hvis det efter matrikelkortet er eneste adgangsvej til en ejendom eller en af dens lodder, og der ikke samtidig etableres anden vejadgang, eller hvis vejen i øvrigt er af vigtighed for en ejendom. Det følger af vejlovens § 124, stk. 2.

I praksis er der kun adgang til ejendommene langs Truelsdalvej via det offentlige vejareal. Af denne årsag påtænker kommunalbestyrelsen, at arealet fremover skal være privat fællesvej. 

De berørte ejendomme har fået en detaljeret beskrivelse af processen og mulighederne.
Du kan læse en kopi af brevene til ejendommene her. 

På dette kort kan du se vejens forløb.

Du har mulighed for at komme med bemærkninger til den påtænkte beslutning om at nedklassificere Truelsdalvej til privat fællesvej ved at skrive en mail til vaekstogbaeredygtighed@holb.dk Feedback

Sidst opdateret

08.10.2019

Ansvarlig redaktør

Marie Jørgensen