Spring til indhold

Forslag til revideret Spildevandsplan og Miljøvurdering af spildevandsplan sendes i høring

Kommunalbestyrelsen i Holbæk har den 13. november 2019 sendt ” Forslag til revideret spildevandsplan 2020-2030” og ”Miljøvurdering af spildevandsplan 2020-2030” i offentlig høring.

Spildevandsplan 2020-2030 beskriver de eksisterende spildevandsforhold og indeholder en samlet oversigt for de planlagte aktiviteter, investeringer og strategier på spildevandsområdet.

Spildevandsplan 2020-2030 for Holbæk Kommune fastlægger også rammerne for, hvordan borgere, virksomheder og bygherrer skal håndtere regn- og spildevand på egen grund, ligesom den beskriver minimumskrav til rensning af husspildevand i områder uden for det kloakerede område, kaldet det åbne land

Høring

Forslag til Spildevandsplan 2020-2030 og Miljøvurdering er i høring fra den 18. november 2019 til den 17. januar 2020.

Vær opmærksom på, at såfremt du oplyser din adresse i et høringssvar samtykker du, at disse oplysninger må blive offentliggjort. Mailadresser og telefonnummer oplyses ikke.

Læs mere om planprocessen 

Se Spildevandsplan 2020-2030

Se Miljøvurdering af spildevandsplan 2020-2030

Se Afgrænsningsrapport 2020-2030Feedback

Sidst opdateret

28.11.2019

Ansvarlig redaktør

Marie Jørgensen