Spring til indhold

Tillæg til Plan- og udviklingsstrategi – Holbæk i fællesskab vedtaget

Det daværende byråd vedtog den 11. oktober 2017 tillæg til Plan- og udviklingsstrategi – Holbæk i fællesskab

Den nye planlov giver Erhvervsministeren mulighed for at udpege udviklingsområder inden for kystnærhedszonen, hvor kommunerne får mulighed for at planlægge for byudvikling og give tilladelse til anlæg. Tillægget opsummerer de planlægningsmæssige begrundelser, der er for at udlægge området til byudviklingsområde og fungerer som et mindre tematisk tillæg til den allerede vedtagne Plan- og udviklingsstrategi.

Dine muligheder

Enhver med retlig interesse i sagens udfald kan klage over formelle mangler i afgørelsen om endelig vedtagelse af planerne – de såkaldt retlige spørgsmål. Klager skal være Holbæk Kommune i hænde senest fire uger fra datoen for planens offentliggørelse.

Du finder en klagevejledning på lokalplanens forside.

Tillæg til Plan og udviklingsstrategi har været i offentlig høring i perioden fra den 28. juni 2017 til 20. september 2017 og blev vedtaget af det tidligere Holbæk byråd den 11. oktober.

Se tillæg til plan- og udviklingsstrategiFeedback

Sidst opdateret

22.03.2018

Ansvarlig redaktør

Camilla O'Leary

Få mail om nye høringer og tilladelser

Ønsker du at få mail, når der kommer en ny høring, eller der offentliggøres en ny tilladelse, så kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev.

 

Tilmeld dig nyhedsbrev

Vækst og Bæredygtighed

Har du spørgsmål kan du kontakte: 

Vækst og Bæredygtighed 

Telefon: 72 36 36 36
E-mail: vaekstogbaeredygtighed@holb.dk