Spring til indhold

Kommuneplan 2017 vedtaget

Holbæk Kommunalbestyrelse vedtog den 12. september Kommuneplan 2017. Kommuneplanen er den plan, som sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for den fysiske udvikling, som Kommunalbestyrelsen vil arbejde for i de kommende 12 år.

Kommuneplanen er den plan, som sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for den fysiske udvikling, som Kommunalbestyrelsen vil arbejde for i de kommende 12 år. I kommuneplanen fastlægges retningslinjerne for arealanvendelsen, den overordnede fysiske udvikling af byerne og for det åbne land. I planen afvejes de forskellige ofte modsatrettede interesser (byudvikling, natur, miljø, kultur, landskab mv.). Kommuneplan 2017 følger op på mål i Plan- og Udviklingsstrategien, har afsæt i den gældende Kommuneplan 2013 og nationale interesser og krav. Temaerne behandler både by- og landområder - herunder bl.a. byudvikling, landsbyer, skovrejsning og grønt danmarkskort.

Holbæk Kommune har haft dialog med Erhvervsstyrelsen om forslaget, og Erhvervsstyrelsen krævede i den forbindelse, at der udarbejdes yderligere redegørelse vedrørende kommuneplanens detailhandelsafsnit, samt at der blev lavet ændringer i kommuneplanens afsnit om erhvervsområder.

Politisk behandling og offentlig høring af planforslaget

Forslag til kommuneplan 2017 har været i offentlig høring fra den 6. november 2017 til den 26. februar 2018. Holbæk Kommune har haft dialog med Erhvervsstyrelsen om forslaget, og Erhvervsstyrelsen krævede i den forbindelse, at der udarbejdes yderligere redegørelse vedrørende kommuneplanens detailhandelsafsnit, samt at der blev lavet ændringer i kommuneplanens afsnit om erhvervsområder. Hele kommuneplanforslaget - inklusiv ændringerne i forslagets afsnit om detailhandel og erhvervsområde – blev derfor udsendt i høring fra den 1. marts til og med den 26. april 2018.

Enhver med retlig interesse i sagens udfald kan klage over formelle mangler i afgørelsen om endelig vedtagelse af kommuneplan 2017 – de såkaldt retlige spørgsmål. Klager skal være Holbæk Kommune i hænde senest fire uger fra datoen for planens offentliggørelse.

Du finder en klagevejledning her: Klagevejledning

Vær opmærksom på, at såfremt du oplyser dit navn og adresse i et høringssvar samtykker du, at disse oplysninger vil blive offentliggjort. Mailadresser oplyses ikke.

Læs mere om planprocessen

Se Kommuneplan 2017 Feedback

Sidst opdateret

13.05.2019

Ansvarlig redaktør

Maya Camilla Bluhme

Få mail om nye høringer og tilladelser

Ønsker du at få mail, når der kommer en ny høring, eller der offentliggøres en ny tilladelse, så kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev.

 

Tilmeld dig nyhedsbrev

Kontakt

Har du spørgsmål, kan du kontakte:

Vækst og Bæredygtighed

Telefon: 72 36 36 36
E-mail: vaekstogbaeredygtighed@holb.dk