Spring til indhold

Kommuneplantillæg nr 7 Erhvervsområde ved Regstrup Syd vedtaget

Kommunalbestyrelsen har den 19. juni 2019 vedtaget kommuneplantillæg nr. 7 Erhvervsområde ved Regstrup Syd.
Kortudsnit over erhvervsområde syd for Regstrup

Kommuneplantillægget udlægger et erhvervsområde syd for Regstrup. 

Kommuneplantillægget har sammen med lokalplanforslag for et biogasanlæg ved Snævre været i høring i perioden fra den 15. marts til 10. maj 2019. Kommunalbestyrelsen har den 19. juni 2019 behandlet de indkomne høringssvar og planforslagene. Kommunalbestyrelsen har besluttet, at forslaget for biogasanlæg ved Snævre ikke skal vedtages. Det vil sige, at der ikke kan etableres et biogasanlæg.

Endvidere har kommunalbestyrelsen besluttet, at reducere størrelsen af erhvervsområdet der udlægges med kommuneplantillæg nr. 7.

Der er foretaget en miljøvurdering af planforslaget. Miljøvurderingen er tilgængelig i den digitale kommuneplan.

Dine muligheder

Enhver med retlig interesse i sagens udfald kan klage over formelle mangler i afgørelsen om endelig vedtagelse af planerne – de såkaldt retlige spørgsmål. Klager skal være Holbæk Kommune i hænde senest fire uger fra datoen for planens offentliggørelse.

Du finder en klagevejledning her.

Forslagene var i offentlig høring fra den 15. marts 2019 til 10. maj 2019 og blev vedtaget af Holbæk Kommune den 19. juli 2019 og offentliggjort den 28. august 2019

Kommuneplantillæg 7Feedback

Sidst opdateret

28.11.2019

Ansvarlig redaktør

Marie Jørgensen