Spring til indhold

Lokalplan for Udvidelse af erhvervsområde ved Nordgårde i Svinninge vedtaget

Kommunalbestyrelsen har den 21. februar 2018 vedtaget Lokalplan 10.10 for Udvidelse af erhvervsområde ved Nordgårde i Svinninge med tilhørende kommuneplantillæg 44.

Lokalplanen og tilhørende kommuneplantillæg er udarbejdet på baggrund af en konkret ansøgning om udvidelse af en eksisterende erhvervsvirksomhed, beliggende på Nordgårde i Svinninge. De rammer og bestemmelser som planlægningen fastsætter, skal således sikre muligheden for at realisere et konkret projekt.

Dine muligheder

Enhver med retlig interesse i sagens udfald kan klage over formelle mangler i afgørelsen om endelig vedtagelse af planerne – de såkaldt retlige spørgsmål. Klager skal være Holbæk Kommune i hænde senest fire uger fra datoen for planens offentliggørelse.

Du finder en klagevejledning på lokalplanens forside.

Forslagene var i offentlig høring fra den 29. september 2017 til den 24. november 2017. og blev vedtaget af Holbæk Kommune den 21. februar 2018 og offentliggjort den 22. februar 2018.

Se Lokalplan 10.10

Kommuneplantillæg 44Feedback

Sidst opdateret

22.03.2018

Ansvarlig redaktør

Camilla O'Leary

Få mail om nye høringer og tilladelser

Ønsker du at få mail, når der kommer en ny høring, eller der offentliggøres en ny tilladelse, så kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev.

 

Tilmeld dig nyhedsbrev

Vækst og Bæredygtighed

Har du spørgsmål kan du kontakte: 

Vækst og Bæredygtighed 

Telefon: 72 36 36 36
E-mail: vaekstogbaeredygtighed@holb.dk