Spring til indhold

Lokalplan for Jyderup Præstegård i Jyderup vedtaget

Det daværende byråd har den 25. oktober 2017 vedtaget kommuneplantillæg nr. 38 og lokalplan 11.17 for Jyderup Præstegård.

Kommuneplantillægget og lokalplanen åbner mulighed for en udvidet anvendelse af Jyderup Præstegård, der kan skabe nye aktiviteter i lokalområdet med udgangspunkt i præstegårdens bygningsrammer. Fremadrettet er anvendelse af præstegården til restaurant hotelvirksomhed, forsamlingshus, detailhandel, liberale erhverv, kultur- og foreningsformål, institution, undervisningsformål o. lign, samt forsat anvendelse til bolig muliggjort.

Dine muligheder

Enhver med retlig interesse i sagens udfald kan klage over formelle mangler i afgørelsen om endelig vedtagelse af planerne – de såkaldt retlige spørgsmål. Klager skal være Holbæk Kommune i hænde senest fire uger fra datoen for planens offentliggørelse.

Du finder en klagevejledning på lokalplanens forside.

Forslagene var i offentlig høring fra den 27. juni 2017 til den 28. august 2017 og blev vedtaget af Holbæk Kommune den 25. oktober 2017 og offentliggjort den 26. oktober 2017.

Se Lokalplan 11.17

Kommuneplantillæg 38Feedback

Sidst opdateret

22.03.2018

Ansvarlig redaktør

Camilla O'Leary

Få mail om nye høringer og tilladelser

Ønsker du at få mail, når der kommer en ny høring, eller der offentliggøres en ny tilladelse, så kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev.

 

Tilmeld dig nyhedsbrev

Vækst og Bæredygtighed

Har du spørgsmål kan du kontakte: 

Vækst og Bæredygtighed 

Telefon: 72 36 36 36
E-mail: vaekstogbaeredygtighed@holb.dk