Lokalplan for Uddannelses- og Læringscenter ved Markedspladsen i Holbæk vedtaget

Holbæk Byråd har den 19. april 2017 vedtaget kommuneplantillæg nr. 30 og lokalplan 1.50 Uddannelses- og Læringscenter ved Markedspladsen.

Kommuneplantillægget og lokalplanen åbner mulighed for anvendelse af de tidligere skolebygninger til typiske centerformål, dog ikke detailhandel, beboelse og hotel. Lokalplanen giver også mulighed for indretning af gårdrummet til ophold og parkering.

Dine muligheder

Enhver med retlig interesse i sagens udfald kan klage over formelle mangler i afgørelsen om endelig vedtagelse af planerne – de såkaldt retlige spørgsmål. Klager skal være Holbæk Kommune i hænde senest fire uger fra datoen for planens offentliggørelse.

Du finder en klagevejledning på lokalplanens forside.

Forslagene var i offentlig høring fra den 13. oktober 2016 til den 8. december 2016 og blev vedtaget af Holbæk Kommune den 19. april 2017 og offentliggjort den 20. april 2017.

Se Lokalplan 1.50

Kommuneplantillæg 30Feedback

Sidst opdateret

19.06.2017

Ansvarlig redaktør

Pernille Adriane Olsen

Få mail om nye høringer og tilladelser

Ønsker du at få mail, når der kommer en ny høring, eller der offenliggøres en ny tilladelse, så kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev.

 

Tilmeld dig nyhedsbrev

Har du spørgsmål

kontakt
Vækst og Bæredygtighed
Telefon: 72 36 36 36
E-mail: vaekstogbaeredygtighed@holb.dk