Spring til indhold

Lokalplan for boliger og detailhandel ved Smedelundsgade og Rosen i Holbæk By

Det daværende byråd har den 13. december 2017 vedtaget lokalplan 1.51 boliger og detailhandel ved Smedelundsgade og Rosen i Holbæk By med tilhørende kommuneplantillæg 36

Formålet med udarbejdelsen af planforslagene er at imødekomme et konkret projektønske om opførelse af boliger og butikker ved Smedelundsgade og Rosen. Planerne foreskriver således en anvendelse til centerformål, og disponerer butiksarealer i stueplan og boliger på de øvre etager. 

Dine muligheder

Enhver med retlig interesse i sagens udfald kan klage over formelle mangler i afgørelsen om endelig vedtagelse af planerne – de såkaldt retlige spørgsmål. Klager skal være Holbæk Kommune i hænde senest fire uger fra datoen for planens offentliggørelse.

Du finder en klagevejledning på lokalplanens forside.

Forslagene var i offentlig høring fra den 29. juni 2017 til den 21. september 2017 og blev vedtaget af Holbæk Kommune den 13. december 2017 og offentliggjort den 20. december 2017.

Se Lokalplan 1.51

Kommuneplantillæg 36Feedback

Sidst opdateret

22.03.2018

Ansvarlig redaktør

Camilla O'Leary

Få mail om nye høringer og tilladelser

Ønsker du at få mail, når der kommer en ny høring, eller der offentliggøres en ny tilladelse, så kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev.

 

Tilmeld dig nyhedsbrev

Vækst og Bæredygtighed

Har du spørgsmål kan du kontakte: 

Vækst og Bæredygtighed 

Telefon: 72 36 36 36
E-mail: vaekstogbaeredygtighed@holb.dk