Lokalplan for boligområde ved Torpet i Holbæk vedtaget

Holbæk Kommune har den 20. december 2016 vedtaget lokalplan 2.76 Boligområde ved Torpet

Lokalplanen åbner mulighed for at udlægge området ved Torpet til boligformål og fastlægger udformningen af bebyggelse og ubebyggede arealer i forhold til nærområdets kvaliteter.

Dine muligheder

Enhver med retlig interesse i sagens udfald kan klage over formelle mangler i afgørelsen om endelig vedtagelse af planerne – de såkaldt retlige spørgsmål. Klager skal være Holbæk Kommune i hænde senest fire uger fra datoen for planens offentliggørelse.

Du finder en klagevejledning på lokalplanens forside.

Forslagene var i offentlig høring fra den 22. september 2016 til den 17. november 2016. og blev vedtaget af Holbæk Kommune den 20. december 2016 og offentliggjort den 20. december 2016.

Se Lokalplan 2.76Feedback

Sidst opdateret

29.05.2017

Ansvarlig redaktør

Pernille Adriane Olsen

Få mail om nye høringer og tilladelser

Ønsker du at få mail, når der kommer en ny høring, eller der offenliggøres en ny tilladelse, så kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev.

 

Tilmeld dig nyhedsbrev

Har du spørgsmål

kontakt
Vækst og Bæredygtighed
Telefon: 72 36 36 36
E-mail: vaekstogbaeredygtighed@holb.dk