Spring til indhold

Lokalplan for Sportsbyen del 2 i Holbæk vedtaget

Kommunalbestyrelsen i Holbæk Kommune har den 21. februar 2018 vedtaget kommuneplantillæg nr. 32 og lokalplan 2.82 Sportsbyen del 2.

Kommuneplantillægget og lokalplanen åbner mulighed for en udvidelse af Sportsbyen med mulighed for en anden placering af atletikstadion. Idræts- og parkområde med idrætsrelaterede funktioner som bl.a. atletikbaner, cykelbaner (eks. mountainbike), løbebaner, aktivitetsområder og mindre servicebygninger, såsom toilet- og omklædningsfaciliteter, teknisk forsyning (transformatorer, pumpestation), depoter, cykelværksted m.m. Planerne blev vedtaget med mindre ændringer til det offentliggjorte forslag.

Dine muligheder

Enhver med retlig interesse i sagens udfald kan klage over formelle mangler i afgørelsen om endelig vedtagelse af planerne – de såkaldt retlige spørgsmål. Klager skal være Holbæk Kommune i hænde senest fire uger fra datoen for planens offentliggørelse.

Du finder en klagevejledning på lokalplanens forside.

Forslagene var i offentlig høring fra den 11. december 2017 til den 8. januar 2018 og blev vedtaget af Holbæk Kommune den 21. februar 2018 og offentliggjort den 26. februar 2018

Se Lokalplan 2.82 Sportsbyen del 2

Kommuneplantillæg 32Feedback

Sidst opdateret

22.03.2018

Ansvarlig redaktør

Camilla O'Leary

Få mail om nye høringer og tilladelser

Ønsker du at få mail, når der kommer en ny høring, eller der offentliggøres en ny tilladelse, så kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev.

 

Tilmeld dig nyhedsbrev

Vækst og Bæredygtighed

Har du spørgsmål kan du kontakte: 

Vækst og Bæredygtighed 

Telefon: 72 36 36 36
E-mail: vaekstogbaeredygtighed@holb.dk