Spring til indhold

Lokalplan for Boligområde ved L.C. Worsøesvej vedtaget

Det daværende byråd har den 13. december 2017 vedtaget Lokalplan 2.83 Boligområde ved L.C. Worsøesvej med tilhørende kommuneplantillæg 37

Planforslagene muliggør opførelsen af boliger indenfor planområdet. Planområdet omfatter et areal på ca. 3,3 ha og er beliggende syd for L.C. Worsøesvej og vest for jernbanen i Holbæk. Området er i dag udlagt til erhvervsformål og derfor er der udarbejdet et kommuneplantillæg, der ændrer anvendelsen, så der fremover bliver mulighed for boliger.

Dine muligheder

Enhver med retlig interesse i sagens udfald kan klage over formelle mangler i afgørelsen om endelig vedtagelse af planerne – de såkaldt retlige spørgsmål. Klager skal være Holbæk Kommune i hænde senest fire uger fra datoen for planens offentliggørelse.

Du finder en klagevejledning på lokalplanens forside.

Forslagene var i offentlig høring fra den 18. august 2017 til den 20. oktober 2017 og blev vedtaget af Holbæk Kommune den 13. december 2017 og offentliggjort den 14. december 2017.

Se Lokalplan 2.83

Kommuneplantillæg 37Feedback

Sidst opdateret

14.03.2018

Ansvarlig redaktør

Camilla O'Leary

Få mail om nye høringer og tilladelser

Ønsker du at få mail, når der kommer en ny høring, eller der offentliggøres en ny tilladelse, så kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev.

 

Tilmeld dig nyhedsbrev

Vækst og Bæredygtighed

Har du spørgsmål kan du kontakte: 

Vækst og Bæredygtighed 

Telefon: 72 36 36 36
E-mail: vaekstogbaeredygtighed@holb.dk