Spring til indhold

Lokalplan for parkering ved Slotshaven 9, Holbæk Vest vedtaget

Holbæk Kommune har den 15. december 2017 vedtaget Lokalplan 2.85 for parkering ved Slotshaven 9, Holbæk Vest.

Lokalplanen åbner mulighed for at muliggøre plads til permanente parkeringspladser for SOSU skolen. Planens formål er endvidere at sikre, at der etableres et grønt bælte mellem p-areal og eksisterende bebyggelseskant mod boligområdet ved Slotshaven, der fastholder eksisterende stiforbindelser, samt sammenhæng til den overordnede grønne kile.

Dine muligheder

Enhver med retlig interesse i sagens udfald kan klage over formelle mangler i afgørelsen om endelig vedtagelse af planerne – de såkaldt retlige spørgsmål. Klager skal være Holbæk Kommune i hænde senest fire uger fra datoen for planens offentliggørelse.

Du finder en klagevejledning på lokalplanens forside.

Forslagene var i offentlig høring fra den 16. oktober 2017 til den 17. november 2017 og blev vedtaget af Holbæk Kommune den 15. december og offentliggjort den 15. december 2017

Se Lokalplan 2.85Feedback

Sidst opdateret

22.03.2018

Ansvarlig redaktør

Camilla O'Leary

Få mail om nye høringer og tilladelser

Ønsker du at få mail, når der kommer en ny høring, eller der offentliggøres en ny tilladelse, så kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev.

 

Tilmeld dig nyhedsbrev

Vækst og Bæredygtighed

Har du spørgsmål kan du kontakte: 

Vækst og Bæredygtighed 

Telefon: 72 36 36 36
E-mail: vaekstogbaeredygtighed@holb.dk