Spring til indhold

Vedtaget: Lokalplan for Bofællesskab ved Tuse Byvej, Tuse

Kommunalbestyrelsen har den 21. februar 2018 vedtaget kommuneplantillæg nr. 40 og lokalplan 7.10 Bofællesskab ved Tuse Byvej, Tuse.

Kommuneplantillæg nr. 42 og lokalplanforslag nr. 7.10 åbner muligheden for at etablere et boligområde med ca. 40 boliger af typen tæt/lav. Boligerne etableres i 4 mindre bo-grupper. Det er tanken at området opføres som bofællesskab med bo-enheder i varierende størrelse og tilknyttet hobby-landbrug, med mulighed for dyrehold og nyttehave. 

Dine muligheder

Enhver med retlig interesse i sagens udfald kan klage over formelle mangler i afgørelsen om endelig vedtagelse af planerne – de såkaldt retlige spørgsmål. Klager skal være Holbæk Kommune i hænde senest fire uger fra datoen for planens offentliggørelse.

Du finder en klagevejledning på lokalplanens forside.

Forslagene var i offentlig høring fra den 30. oktober 2017 til den 1. januar 2018. og blev vedtaget af Holbæk Kommune den 21. februar 2018 og offentliggjort den 1. marts 2018

Se Lokalplan 7.10

Kommuneplantillæg 40Feedback

Sidst opdateret

20.03.2018

Ansvarlig redaktør

Camilla O'Leary

Få mail om nye høringer og tilladelser

Ønsker du at få mail, når der kommer en ny høring, eller der offentliggøres en ny tilladelse, så kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev.

 

Tilmeld dig nyhedsbrev

Vækst og Bæredygtighed

Har du spørgsmål kan du kontakte: 

Vækst og Bæredygtighed 

Telefon: 72 36 36 36
E-mail: vaekstogbaeredygtighed@holb.dk