Spring til indhold

176. Høringssvar SIOU40 vedrørende sundhedsplejen

Socialudvalget

Af Christina Bruun Guldberg

Vedr.: Forslag SIOU40-02, SIOU40-08, SIOU40-09, SIOU40-10, SIOU40-11, SIOU40-13, SIOU40-14.
Alle forslag omhandler nedlæggelse af sundhedsplejens deltagelse i tilbud til udsatte børn, unge og deres familier, som vurderes som vigtig forebyggelse for SIOU´s målgruppe.

Sundhedsplejen er lige nu et vigtigt bindeled i mange situationer mellem børn og familier med problemstillinger af højere eller mindre grad af kompleksitet til forskellige tilbud i civilsamfundet og de øvrige offentlige tilbud.

Vi er bekymret for at det vil gå ud over børnene og deres behov på længere sigt vil blive mere omfattende og dermed dyrere, hvis man f.eks.
• fjerner den hjælp og støtte som allerede gives inden barnet bliver født, i deres første levetid, samt støtten til mor, far og den øvrige familie.
• vælger at minimere hjælpen eller helt nedlægge tilbud ifm. overvægt, spiseforstyrrelse og selvskade.
• mister sundhedsplejerskernes funktion med at problemer opdages tidligt og familier kan tilbydes og hjælpes tidligt med mindst indgribende tiltag.
• fjerner gruppetilbud – til børn med forældre der er misbrugende eller psykisksyge.

ET GODT LIV STARTER MED ET GODT BØRNELIV.


Med venlig hilsen
Personalet i SIOU Økonomistab, ved leder Christina Bruun GuldbergFeedback

Sidst opdateret

30.08.2023

Ansvarlig redaktør

Jonas Hosbjerg Nordlund