Spring til indhold

239. AUBO-02 Nedlæggelse af Integrationsråd

Økonomiudvalget, Udvalget for Børn og Skole, Udvalget for Ældre og Sundhed, Socialudvalget, Udvalget for Kultur og Fritid, Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

Af Holbæk kommunes Integrationsråd

AUBO 02 - Nedlæggelse af Integrationsråd

Holbæk kommune har ikke gjort meget brug af Integrationsrådet. På sin vis kan man derfor argumentere for en nedlæggelse. Der bor dog over 100 nationaliteter i Holbæk kommune, og derfor bør Holbæk kommune selvsagt have et integrationsråd, der bruges aktivt i alle former for integration.
De 15 frivillige medlemmer af Integrationsrådet er kommunens netværk og bindeled til denne mangfoldighed af borgere.
Integrationsrådet kan være et bindeled til både eksisterende udfordringer på integrationsområdet, men også til særskilte indsatser. Særligt kan Integrationsrådet bidrage til et samarbejde med frivillige organisationer ved akut opståede opgaver som f.eks. helt aktuelt ved modtagelse af borgere fra Ukraine.
Kommunens står overfor at skulle lave en Handlingsplan samt Beredskabsplan til forebyggelse af negativ social kontrol og æreskrænkelser. I denne forbindelse tænkes Integrationsrådet som en vigtig medspiller og faglig kompetence.Feedback

Sidst opdateret

30.08.2023

Ansvarlig redaktør

Jonas Hosbjerg Nordlund