Spring til indhold

263. tillæg til høringssvar fra medarbejdere i Ågerup Børnehus til MED udvalget i Område Kildedam

Udvalget for Børn og Skole

Af Anja Handberg Westermann

Tillæg til høringssvar vedrørende besparelser 2023 i Holbæk Kommune

I forhold til det Høringssvar fra MED pr. 10.02.23 er der enighed i at besparelsen skal hentes ved at nedlægge en områdelederstilling.

Der er tilslutning til at der IKKE skal spares på noget, der har indflydelse på kvaliteten af Kerneopgaven. Det skal fortsat være trygt at være en del af et børnehus om man er barn, forælder eller ansat. Vi kan ikke yde Kerneopgaven med færre ressourcer.

Der er tilslutning til at besparelsen kan findes ved at nedlægge en områdeleder stilling. Men dertil skal også tilføjes at ledelsesstrukturen helt generelt kunne omstruktureres. Der er mange ledelsesveje over de pæd.ledere, dermed også lange arbejdsgange. Og dette er ikke særlig kvalitativt. Endvidere løfter pædagoger flere og flere administrative opgaver, der tager tid væk fra kerneopgaven. Vi tænker man med fordele kan tænke “souschef” - Pæd-koordinator, ind i den daglige ledelsesstruktur, så den pædagogiske leder kan have tid til at varetage en områdeleders op gaver med at holde den røde tråd og udvikle på de faglige områder, så kvaliteten og fagligheden hele tiden højnes.

Derudover vil vi gerne sætte spørgsmålstegn ved, hvorfor sådan noget som konsulentarbejde og konsulent-stillinger ikke bliver nævnt som en del af en sparemulighed? Oplevelsen er at der bliver brugt mange penge og ressourcer på konsulentopgaver og akademikere, i en kommune der i mange år nu har været en ressourceknap kommune. Lad ekspertisen komme ud på områderne hvor eksperterne er. I husene.!!

NB her skal det lige understreges at der ikke menes ressource pædagoger, fys og ergo samt konsultering og samarbejde med psykologer.

Som det sidste ønsker vi at stille os undrende over at nedlukning af Stestrup skole ikke er på bordet som en løsningsmodel på de forestående besparelser.

Det er os bekendt at kommunen har meldt ud, at de ikke vil lukke skoler i en sparerunde, men hvis vi skal snakke fornuft og bæredygtighed i forhold til de forslag, der er indgivet, så giver det ikke den store mening at man bruger så mange ressourcer på at drifte en skole med under 20 elever.

Der vil alene på driften kunne indhentes en stor besparelse.Feedback

Sidst opdateret

30.08.2023

Ansvarlig redaktør

Jonas Hosbjerg Nordlund