Spring til indhold

64. TVÆR 01 Nedlæggelse af Elevtjenesten

Udvalget for Børn og Skole, Socialudvalget, Udvalget for Kultur og Fritid, Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv

Af

Søren Myrup,

UngHolbæk - Bestyrelse og MED-udvalg

 

Den forebyggende indsats Elevtjenesten foreslås nedlagt, hvilket er et ret stort indgreb – i en tid hvor kommunens ny ungdomspolitik med fokus på tidlig indsats og forebyggelse er i støbeskeen. Samtidig er der et øget fokus på unges mentale sundhed og fokus på at undgå mistrivsel. Nedlæggelsen vil have en virkning på 0,4 årsværk i SSP. Da Elevtjenesten blev etableret, var der for SSP’s vedkommende de facto tale om en fast skemalægning af SSP’s opgaver omkring unge i SSP+ alderen, altså en skemalægning af en opgave, der i forvejen løstes som en del af SSP+, altså over 18 år. Hvis forslaget om besparelsen gennemføres og SSP-konsulenterne således ikke længere kommer på ungdomsuddannelserne, vil det ikke længere være seriøst at tale om SSP+ i Holbæk kommune, da dette er et væsentligt indspil til opgaveløsningen og en stor serviceforringelse. Der gælder altså det samme for SSP, som nævnt i forslaget for SIOU. Det er stærkt problematisk, at forslaget kommer ”udefra” – fra et andet politikområde – da besparelsesmåltallene for KUFU (og specielt UngHolbæk) ændres markant heraf. En nedlukning af Elevtjenesten vil altså betyde en markant nedgradering af SSP+. Elevtjenesten bør virkelig ikke lukkes, men den trænger til et øget koordinerende fokus til gavn for unge. UngHolbæk spiller gerne ind i den del.

 Feedback

Sidst opdateret

30.08.2023

Ansvarlig redaktør

Jonas Hosbjerg Nordlund