Spring til indhold

Førstebehandling af budget 2019-2022

Den 4. september førstebehandlede kommunalbestyrelsen budgettet for 2019-2022. De materialer som indgik ved førstebehandlingen, er nu sendt i høring. Høringsperioden løber fra den 5. september til den 20. september klokken 16.00. I den periode har borgere, virksomheder, råd, nævn, foreninger og medarbejdere mulighed for at give deres holdning til budgetforslaget til kende.

Her får du et link til dagsordenen, hvor du også finder selve beskrivelsen af sagen og den økonomiske situation i punkt 169 den 04-09-2018

Her kan du se det forventede samlede resultat for budget 2019, samt likviditetsoversigten

Budgetbemærkninger

Det er første udkast til budgetbemærkningerne, som indgår i 1. behandlingen. Udkastet vedrører udelukkende drift på det enkelte udvalg.

Bemærkningerne beskriver forudsætningerne for budgetforslaget, og hvilke aktiviteter de enkelte udvalg har ansvar for

Økonomiudvalget

Udvalget for Børn og Skole

Udvalget for Ældre og Sundhed 

Socialudvalget

Udvalget for Klima og Miljø

Udvalget Kultur og Fritid

Udvalget Beskæftigelse og Uddannelse 

Effektiviserings- og besparelsesforslag

De politiske udvalg har i løbet af foråret udarbejdet en række effektiviserings og besparelsesforslag, som sikrer sammenhæng imellem udgift og indtægter samt skaber et råderum, som politikerne kan benytte til nye initiativer.

Effektiviseringerne er vedtaget af et flertal i kommunalbestyrelsen i juni måned efter en særskilt høringsperiode, hvor man som borger kunne give sine input til denne del.

Oversigtsskema over samtlige forslag opdelt efter udvalg 

Skemaer, der beskriver de enkelte reduktioner i forhold til serviceniveauet, samlet for hvert udvalg:

Økonomiudvalget

Udvalget for Børn og Skole

Udvalget for Ældre og Sundhed 

Socialudvalget

Udvalget for Klima og Miljø

Udvalget Kultur og Fritid 

Udvalget Beskæftigelse og Uddannelse 

Investeringer

Investeringsoversigten viser de anlægsinvesteringer, der planlægges iværksat i perioden 2019 til 2022

Her kan du se investeringsoversigten 

Takster

Sammen med førstebehandlingen godkendes taksterne for 2019

Her kan du se takstforslagene for blandt andet børneområdet, affald, Orøfærgen, kultur og fritid

Andre materialer

Notat vedr. beskæftigelsesindsatsen

Her kan du se notatet vedr. beskæftigelsesindsatsen

Nøgletal

Her kan du se den seneste total rapport, udarbejdet i foråret 2018

Arbejdsprogrammet

Her kan du se kommunalbestyrelsens arbejdsprogram vedtaget 15. august 2018

Økonomisk politik

Her kan du se kommunalbestyrelsens Økonomiske politik vedtaget 27. juni 2018

 

 Feedback

Sidst opdateret

06.09.2018

Ansvarlig redaktør

Anja Skov Jørgensen