Spring til indhold

AHLI-Myndighed

Dato: 19.09.2018
Navn: Jette Nørrekær Lund
Telefon:
E-mail:
Institution/forening:
Adresse:

Udvalget for Ældre og Sundhed, Socialudvalget

AHLI9-indkøbsoptimering.
Vi benytter os allerede af diverse indgåede indkøbsaftaler, både i FUS- og SKI-regi. Vi ser det vanskeligt at indfri besparelsen på de 1,15 mio. kr. Flere af de aftaler der bliver nævnt i forslaget, er der allerede indgået indkøbsaftaler for.

AHLI 8 Handleplan på det specialiserede område.
Vi er stærkt udfordret med en tilgang, som er større end forventet afgang, levealderen stiger også for denne gruppe borgere. I takt med en stigende levealder, forøges indsatsernes kompleksitet og hermed stiger udgiftsniveauet. Borgergruppen i AHLI er kendetegnet ved et betydeligt og varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsniveau, tenderende til det faldende. Tilgangen til AHLI er svært uforudsigelig, samtidigt skal vi som Myndighed overholde borgerens retssikkerhed i forhold til adgang til støtte.
Der er igennem de sidste par år arbejdet med handleplaner ift. at reducere gns.priser og finde billigere tilbud. På trods af dette, er det kun lykkedes os at reducere priserne på de nuværende indsatser med 1 mio. kr. Vi anser det derfor som værende urealistisk at indfri de besparelser og effektiviseringer der er lagt op til på området.

MED-udvalg Myndighed-AHLI 19-09-2018Feedback

Sidst opdateret

19.09.2018

Ansvarlig redaktør

Anja Skov Jørgensen