Spring til indhold

Førstebehandling af budget 2020

Den 2. oktober førstebehandlede Økonomiudvalget budgettet for 2020-2023. De materialer som indgik ved førstebehandlingen, sendes i høring, fra 3. til 17. oktober klokken 12.00.

I høringsperioden fra 3. til 17. oktober har borgere, virksomheder, råd, nævn, foreninger og medarbejdere mulighed for at give deres holdning til budgetforslaget til kende.

Her får du et link til dagsordenen, hvor du også finder selve beskrivelsen af sagen i punkt 151 den 02-10-2018

Budgetbemærkninger

Budgetbemærkningerne indgår i 1. behandlingen. De består på nuværende tidspunkt kun af drift på det enkelte udvalg.

Bemærkningerne beskriver forudsætningerne for budgetforslaget, og hvilke aktiviteter de enkelte udvalg har ansvar for:

Økonomiudvalget

Udvalget for Børn og Skole

Udvalget for Ældre og Sundhed

Socialudvalget

Udvalget for Klima og Miljø

Udvalget for Kultur og Fritid

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Investeringer

Investeringsoversigten viser de anlægsinvesteringer, der planlægges iværksat i perioden 2020 til 2023

Her kan du se investeringsoversigten 

Overblik over besparelser

Der er indarbejdet besparelser to gange i budgetforslaget. Det sker primært for overholde måltallet for serviceudgifter.

Se de besparelser, der er indarbejdet i foråret

Se de besparelser, som er indarbejdet efter sommerferien

Takster

Sammen med førstebehandlingen godkendes taksterne for 2020

Se forslag til takster for blandt andet børneområdet, affald, Orøfærgen, kultur og fritid

Andre materialer

Nøgletal

Se den seneste K4 total rapport, udarbejdet i 2019

 Feedback

Sidst opdateret

04.10.2019

Ansvarlig redaktør

Anja Skov Jørgensen