Spring til indhold

Førstebehandling af budget 2021

Den 28. august førstebehandlede Økonomiudvalget budgettet for 2021-2024. De materialer, som indgik ved førstebehandlingen, er i høring fra 31. august til 18. september klokken 12.00.

I høringsperioden fra 31. august til 18. september har borgere, virksomheder, råd, nævn, foreninger og medarbejdere mulighed for at give deres holdning til budgetforslaget til kende.

Her får du et link til dagsordenen, hvor du også finder en beskrivelse af sagen i punkt 231 fra den 28-08-2020.

Totaloversigt

Totaloversigten giver et samlet overblik over kommunens forventede økonomiske situation fra budget 2021 til 2024.

Her kan du se totaloversigten

Budgetbemærkninger

Budgetbemærkningerne indgår i førstebehandlingen behandlingen. De består på nuværende tidspunkt kun af budgetterede driftudgifter på de enkelte udvalg.

Bemærkningerne beskriver forudsætningerne for budgetforslaget, og hvilke aktiviteter de enkelte udvalg har ansvar for:

Økonomiudvalget

Udvalget for Børn og Skole

Udvalget for Ældre og Sundhed

Socialudvalget

Udvalget for Klima og Miljø

Udvalget for Kultur og Fritid

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Investeringer

Investeringsoversigten viser de anlægsinvesteringer, der planlægges iværksat i perioden 2021 til 2024.

Her kan du se investeringsoversigten

Overblik over effektiviseringer og løsninger

I foråret er der indarbejdet effektiviseringer i budgetforslaget, effektiviseringerne har til formål at skabe et råderum som gør det muligt for politikerne at iværksætte nye initiativer.

Se de effektiviseringer, der er indarbejdet her:

Samlet oversigt over effektiviseringer

Økonomiudvalget

Udvalget for Børn og Skole

Udvalget for Ældre og Sundhed

Socialudvalget

Udvalget for Klima og Miljø

Udvalget for Kultur og Fritid

Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Derudover er der i foråret indarbejdet løsninger i budgetforslaget. Disse er indarbejdet for overholde måltallet for serviceudgifter. Der er indarbejdet løsninger på to udvalg.

Løsningerne er beskrevet på løsningsskemaer for hver udvalg:

Udvalget for Ældre og Sundhed

Udvalget for Børn og Skole

Takster

Sammen med førstebehandlingen fremlægges taksterne for 2021.

Se forslag til takster for blandt andet børneområdet, affald, Orøfærgen, kultur og fritid

Andre materialer

Nøgletal

Se den seneste K4 total rapport, udarbejdet i 2020

 Feedback

Sidst opdateret

01.09.2020

Ansvarlig redaktør

Anja Skov Jørgensen