Spring til indhold

Administration - tidsbestilling i Borgerservice

Dato: 09.09.2020
Navn: Lise Larsen
Institution/forening:

Økonomiudvalget

MED-udvalget i Borgerservice har den 8.9.2020 behandlet høringsmaterialet til budget 2021.

Der er ingen bemærkninger til materialet generelt. I forhold til effektiviseringsforslaget omkring obligatorisk tidsbestilling er det et enigt MED-udvalg, som bakker op om forslaget. Som følge af corona-situationen er forslaget allerede effektueret, og der er indført obligatorisk tidsbestilling, som vi kan konstatere fungerer effektivt, og samtidig skaber tryghed for såvel borgere med ærinder i Borgerservice - som for medarbejderne.Feedback

Sidst opdateret

09.09.2020

Ansvarlig redaktør

Anja Skov Jørgensen