Spring til indhold

Aftenskole

Dato: 18.09.2020
Navn: Dorte Mogensen
Institution/forening:

Udvalget for Kultur og Fritid

AOF Holbæk afgiver hermed høringssvar i forhold til budget 2021. Høringssvaret omhandler Kultur- og Fritidsområdet.

Ved gennemgang af budgetforslaget har vi opdaget at der er oplæg til en besparelse på 5,3% af budgettet = kr. 200.000. Vi er selvfølgelig meget bekymrede over at kommunalbestyrelsen foreslår denne besparelse. I indstillingen står at konsekvensen vil være højere priser eller lavere aktivitet. Og det er den beskrivelse som kommunalbestyrelsen skal tage stilling til. Vores ønske er selvfølgelig at besparelsen tages af bordet.

Vi vil så gerne kunne udbyde en stor variation af kurser. Aftenskolekurserne har stor samfundsmæssig betydning. Til eksempel er der en lang række af fag som betegnes sundhedsfag, og som dermed har direkte indflydelse på såvel fysisk som mental sundhed hos borgerne.Feedback

Sidst opdateret

18.09.2020

Ansvarlig redaktør

Anja Skov Jørgensen