Spring til indhold

Besparelse Aftenskole området

Dato: 14.09.2020
Navn: Karin Dahl
Institution/forening:

Økonomiudvalget, Udvalget for Kultur og Fritid

Der er i budgetforslag 2021 lagt op til at mindske rammen for aftenskoleaktiviteter. Vi er undrende over reduktion af budget på et område der må vægtes som væsentligt i bestræbelserne for at skabe sociale fællesskaber for ensomme borgere og som i høj grad bidrager til at fremme udsatte borgeres mentale og fysiske sundhed. Vi vil gerne bemærke, at området har haft en reelt løbende reduktion af budgetramme i de senere år idet der ikke er foretaget nogen former for fremskrivning i forhold til prisudviklingen. Alene lønningsudgifter til undervisere er steget betydeligt de senere år, uden der har været en lignende forøgelse af budgetrammen, hvilket reelt betyder aftenskolernes tilskud har været under en løbende reduktion og at deltagerpriser forhøjes for at modsvarer udgifter. Det betyder at svage og socialt udsatte borgere får økonomisk sværere og sværere ved at deltage i de sociale fælleskaber aftenskoler tilbyder. For vores aftenskole vil en reduktion i tilskud betyde at deltagerprisen sættes op og hold kan ikke oprettes i svagt befolkede områder. Det vil medføre at Holbæks borgere får et ringere kursustilbud end nabokommunerne. Borgere vil derfor sandsynligvis krydse kommunegrænsen for at gå på kursus. Den forventede budgetbesparelse vil derfor i sandsynlig grad skulle betales i øget kommunaludligning i stedet.Feedback

Sidst opdateret

14.09.2020

Ansvarlig redaktør

Anja Skov Jørgensen